Olsen, Martin Richard

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Martin Richard Olsen, (1841-1921). Richard Olsen var født i Kristiansand og utdannet seg til cand. theol. ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1866. Etter å ha arbeidet ved Christiania borger- og realskole og Ringerike realskole, kom han til Moss i 1868 som overlærer og bestyrer av Moss Borgerlige Realskole. Fra 1874 het skolen Moss Middelskole og fra 1897 Moss kommunale høyere almenskole.

I 1882 var han en av pådriverne til at skolen fikk ny murbygning i Dronningens gate 22 til 50-årsjubileet, med egen bestyrerbolig i 2. etasje mot Dronningens gate. Den gamle bygningen i tre ble tatt ned stokk for stokk og gjenoppført i Vogts gate 15 på Skarmyra. (Martin) Richard Olsen utga også skolens 50-års jubileumsberetning i 1882.

Etter påvirkning bl.a. fra sine voksne døtre Asta og Valborg, som også var blitt lærerinner, åpnet han for kvinnelige elever ved middelskolen i 1890-årene. I 1897 fikk de 100 pikene ved Moss Pikeskole på Skarmyra begynne som vanlige elever, og bestyrerinnen Charlotte Dahl ble inspectrise og en del av skolens felles ledelse under Richard Olsen.

Richard Olsen var overlærer i 42 år, helt fram til 1910. Han var også en av drivkreftene ved oppstarten av nytt folkebibliotek i Moss i 1901. I skoleåret 1900/01 hadde han permisjon for å skrive boka «Fra det gamle Moss», som er en av de eldste, moderne byhistoriene, og av høy kvalitet.

Da han gikk av med pensjon, flyttet han og kona til Kristiania. Han er den eneste skolemann i Moss som har fått en gate oppkalt etter seg, Richard Olsens vei på Malakoff. Gata går fra den sørligste delen av Fridtjof Nansens gate sørover til Fjordveien.Kilder:Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE) og Jørgen Ludvigsen ( JL )