Rør Søndre

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 2. des. 2022 kl. 16:46 av AS (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Tidlig bosetning Rør Søndre, gnr 103, bnr 1, er en av Rør-gårdene. Noe av det tidligste jordbruket i Norge ble til i dette området, kanskje for omtrent 4800 år siden. Se Rør-gårdenes historie. Rør Søndre ligger omkring 23 meter over havet, litt lavere enn de andre Rør-gårdene. Derfor lå Rør Søndre fremdeles under vann da de andre Rør-gårdene ble tørrlagt, så jordbruket kom sannsynligvis hit litt senere enn til for eksempel Rør Nordre. Deretter har Rør-gårdene i all hovedsak en felles historie. Men dagens eiendomsgrenser er nok mye nyere enn det første jordbruket. For eksempel ble det gjort et omfattende makeskifte (bytte av jordareal) i 1974 som omfattet flere Rør-gårder og Ror-gårder.

Det er gjort mengdevis av arkeologiske funn på Rør Søndre, se igjen Rør-gårdenes historie. I tillegg til enkeltgjenstander er det funnet spor etter både langhus, grophus og kokegroper. I tid strekker funnene seg fra steinalderen og like frem til vår tid.

Hans Nilsen Hauge hadde slektninger både på Rør-gårdene og Ror-gårdene, og han besøkte gjerne slektningene sine når han var i Rygge.

Den 30. desember 1830 ble det holdt et arveoppgjør på Rør Søndre:

Specification over Det Løsøre som blev Rigistreret paa Gaarden søndre Røer den 30de December 1830, efter Konen Helline Pedersdatter, og som nu skal deeles imellem Enkemand Søren Røer og hans ægte Søn Niels Sørensen, og tilfaldt da efter følgende Ting, Sønen Niels Sørensen Røer, til at løse for den ved bemeldte Rigistrering derpaa satte Taxt ... Deretter følger en liste over gjenstander.

Det finnes også en tilsvarende Specification over det som tilfaller Enkemand Søren Nielsen Røer.

Den 30. juli 1863 ble det også holdt et arveoppgjør:

Afskrift, Lodseddel

Paa Skifte, sluttet 30de Juli 1863, thinglæst 19de August efter afdøde Gaardmandsfolk Niels Sørensen Rør og Inger Marie Christensdatter af Rygge Thinglag, er de umyndige ??barn givet saadant ...

Deretter følger hva Sønnen Søren Nielsen, Sønnen Christen Nielsen, Sønnen Haral Nielsen, Sønnen Johan Ludvig Nielsen og Datteren Helene Nielsdatter får i Modersarv og Fadersarv. Tinglyst ved Moss Sorenskriveri 19. august 1863, Abildgaard.

Det foreligger også et makeskifte etter avdøde handelsmann Johannes Prydz, Moss, ved Moss Sorenskriveri, 27. februar 1874, tinglyst 2. mars 1874.

Rør Søndre eies i dag av Kristine Rør Kirkeby, datter av Kjersti Rør Kirkeby og Ole Johannes Kirkeby. Kristine er 19. generasjon på gården.

Jorden er for tiden leid ut til Kristian Guren, som igjen leier den videre til Stig Gammelsrød. Han produserer økologiske grønnsaker på Rør Søndre.


Kilder:

  • Berggren, Magne: Rygge, Bind 3, Tiden 1800 til 1980. Utgitt av Rygge-Vaaler Sparebank, 1990
  • Rygge Museum og Historielag, arkivet.


IE, AS