Ryggiof (tidsskrift)

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 5. feb. 2021 kl. 12:08 av JL (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigeringHopp til søk

Ryggiof er navnet på Rygge Museum og Historielags årbok, et tidsskrift som hittil har kommet ut med 11 utgaver, dvs. annethvert år i perioden 1999 - 2019.

Historielaget i Rygge gav også tidligere ut et hefte med lokalhistorisk stoff om Rygge, det kom ut 7 slike hefter i perioden 1983 - 1998.

Da historielagets styre i 1998 vedtok å utgi en mer omfattende årbok for å markere årtusenskiftet, ble man enig om å kalle årboka Ryggiof, som etter skriftlige kilder fra 1300-tallet er det gamle navnet på Rygge. Opprinnelig var det sannsynligvis et gårdsnavn, som lå der hvor prestegården nå ligger. Gården kan ha vært den viktigste i bygda, for der lå hovet i førkristen tid. Navnet Ryggiof må da trolig tolkes som "hovet på åsryggen" Siden ble, - som vanlig - , kirken lagt der hovet sto.

Styret vedtok også å øke omfanget, papirkvaliteten og opplaget. Alle artikler ble skrevet av historielagets medlemmer og andre ryggesokninger.

Disse årbøkene er utgitt hittil:

Ryggiof (1999) - redaktør: Ketil Johansen (86 sider) Innholdsfortegnelse: Granli - en forsvunnet husmannsplass / Utvidelse av grensene for kjøpstaden Moss / Kaptein Fredrik Solie- en spesiell livshistorie / Jul på gården - i gamle dager / Uthus i Larkollen / I manns minne - minneoppgave 1981 / Veiomlegging ved Værne kloster / To brev vedrørende skolehus i Larkollen / Spanskesyken i Rygge og Moss /


Ryggiof II (2001) - redaktør: Ketil Johansen (118 sider) Innholdsfortegnelse: Husmannsplassen Stuvika / Høida - grenda som forsvant / "Mystisk" fornminne ved Molvik østre / Langs den gamle Ekholtvei / Falne i Rygge under 2. verdenskrig / Knubbehus i Rygge / Intervju med Ole Stubberud (1892 - 1985) / Ved siden av hverandre - i livet og i døden / Rygge Helselag - frivillig helsearbeid i Rygge (del 1) / Fra Småbruk til industri - Rygge Isolasjonsfabrikk / Da jernbanen kom til Rygge / Jutulsteinen på Tuggeliteåsen /


Ryggiof III (2003) - redaktør: Ketil Johansen (134 sider) Innholdsfortegnelse: Halmstad skole - Skolegang i 1940-årene, under og etter krigen / Ryggeveien 102 - Høiden auto og sykkelverksted , Aksel Olsen / Førstereisgutt fra Sandbakke på Høiden / Anne Sæby (født Lyby) - et talent utenom det vanlige / Værne Kloster melkefabrikker / Forsvunne gårder i Rygge / Jahn Aarevoldskogen - en fascinerende skikkelse fra Rygges historie / På jakt etter Guri / Rygge Sudanforening 85 år (1918 - 2013) / Nytt oldtidsfunn i Rygge høsten 1999 / Noen historiske glimt fra fotballens pionertid i Rygge / Rygge Helselag - del 2 (1946 - 70) /


Ryggiof IV (2005) - redaktør: Ketil Johansen ( 140 sider) Innholdsfortegnelse: Kureåsen - endelig en bygdeborg i tjukkeste Rygge / Gullskatt på Bjølsen / Kleberstenslodd funnet på Rør / Åvaskaus og Rå'skauen / Glimt fra skytterlagshistorie i Rygge og Moss - de første årene (1860 årene) / Rygge kristelige ungdomsforening og Noatuns historie / En forunderlig stein forteller / Rodesteinen ved Børsebakke / En "trelleborg" i Rygge ? / Vestre Øre - gård med tradisjoner / Mei'rigata - i dag kalt Stasjonsveien / Unionsoppløsningen - sett i lys av lokale forhold / Tyggelite - hvor var det ? / Stortingspresident 1905 - Johan H P Thorne / Barndomsminner fra Larkollen rundt 1905 - 15 m.m. / Sagatomta i Dyreskogen / Slik Halmstad ikke ble... / Arne Roer - Idrettens ildsjel og organisasjonsbygger / Vangs batteri - finnes det? /


Ryggiof V (2007) - redaktør: Ketil Johansen (102 sider) Innholdsfortegnelse: Brynestein fra Amundrød / Ekeby Planteskole pr. Dilling stasjon / Snekkeberget nord for Kurefjorden / Steinøks fra Solbakken / Amtmannens grav / Halmstad helselag - perioden 1936 - 60 / En gammel krønike om Værne Kloster / Nordiens bensinstasjon - en historie om bygdelivet / Vang skole 1864 - 2004. Et sammendrag av skolens historie. / Ryggeheimens trofaste venn .. Berit Engs erindringer om Ryggeheimen gjennom 50 år / Refsnes på Dilling - tradisjonsrik familiebedrift 100 år (1907 - 2007) /


Ryggiof VI (2009) - redaktør: Else Mehren Olsen (80 sider)

Innholdsfortegnelse: Dilling nordre - skysskifte, gjestgivergård og postknutepunkt gjennom 300 år / Barndom og ungdomstid på Dyre - Intervju med Tage Eriksen (f. 1928 -) / Barn under krigen - Erindringer / Grenda som ble jevnet med jorda / "En frygtelig Letsindighed med Hensyn til at stifte Gjeld" / Høidaskolen / G.P. Hansen og Kafe Vestheim / Fjerdingshuset - husmannsplass, lensmannsgård og tingstue. / En forunderlighet i Amundrødskogen /

Ryggiof VII (2011) - redaktør: Else Mehren Olsen (96 sider) Innholdsfortegnelse: I en seng på hospitalet / Feøen gård / Minnetavla i Rygge kirke / Høida - en gang et oppvekstparadis. Barndomsminner 1945 - 52 / En historie fra "Forbudstiden" / Yrkesfiske i Sildebaugen / Om Utne sag - høvleri og trelastforretning i Rygge / Lutingsanlegget ved Huggenesveien / Merkesteiner for telefonkabler / Splintboksene i Rygge. En raritet fra krigsårene 1940-45. / Rygges første landhandleri /


Ryggiof VIII (2013)- redaktør: Else Mehren Olsen (116 sider) Innholdsfortegnelse: Industrihistorie i Rygge / Jernaldergrav i Sarpemyrveien / Johan Henrik Gude - sogneprest i Rygge 1833 - 49 / Min barndoms hage - i Larkollen / Eplehagen på Halmstad / Om is og isskjæring / Veksthusgartnerier i Rygge / Rygge Cementindustri / Fra Molvik til sydhavet / Barndomserindringer fra Rygge - ca 1924 - 40 / Historisk materiale gjenfunnet i Rygge - Sibbernarkivet / 1905 - Referat fra konsulatforhandlingene i Rygge (fra Sibbernarkivet) / Husmannsvesenet og husmannsplasser i Rygge / Smia på Dilling /


Ryggiof IX (2015) - redaktør: Knut Funderud (108 sider) Innholdsfortegnelse: Rygge - et spennende vikingtidsmijø? / Larkollveien og dens historie / Rygge i årene omkring 1814 / Næringsvirksomhet på Eløya / Carlberg - vår yngste herregård / Rygge Landmannsforening - Rygge Bondelag / Minner fra Fylkesskolen i Rygge 1913 - 53 / Ekholt Ungdomsskole gjennom 50 år - 1965-2015 / Gartnerier i Rygge / Rygge Hovedflystasjon 1945 - 2015 /


Ryggiof X (2017) - redaktør: Knut Funderud (100 sider) Innholdsfortegnelse: Helsetilstanden og helsetjenesten i Rygge / Tannklinikken i Rygge / Historien om Dilling Misjonshus / Evje Herregård / Badeferie i Larkollen / Botner gård i Larkollen / Rygges kommunevåpen / Oakhill / Rygge Museum og Historielags arkiv / Bog - leilendingsgård og enkesete / Vang skoleidrettslag / Carl Sibberns betydning for Rygge / Da Rygge Hovedflystasjon ble åpnet - 15. september 1954 /


Ryggiof XI (2019) - redaktør Knut Funderud (102 sider) Innholdsfortegnelse: En bygdevei - og restene etter en kjone / Bygdeborg ved Gamleng / Rygge herred 1814 - 1914 / Rygge Prestegård / Gipsund/Gipsen / Kure mellom (g.nr.22) - fattiggård - gamlehjem - epilepsisenter / Maren Lødeng - Rygges jordmor / Rygge skytterlag / Rygge under annen verdenskrig / Krigen - gjennom barneøyne / Kollen / Agrarrevolusjonen i Rygge 1879 / Hadeland i Rygge / Kunstneren Alvhild Bratt / Signes, sommeren 1938 / Oakhill - oldefars arbeidsplass / Larkollen skoles historie /


Ryggjof XII er under utarbeidelse og vil utkomme høsten 2021


Kilde:

  • Rygge Museum og Historielags årbøker 1999 - 2019Skrevet av Jørgen Ludvigsen (JL)