Skallerød, Henrik Emil Antonsen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Henrik Emil Antonsen Skallerød (1863-1949) Gårdbruker, amtsfullmektig og lokalpolitiker.

Henrik Skallerød kom fra Såner og var utdannet cand.filos. Han arbeidet som amtsfullmektig. Han hadde giftet seg med Kristine, datter av gårdbruker og selveier Anne Lovise Ramberg på gården Ramberg søndre (Øvre Ramberg). Han var den ledende bondepolitikeren i Moss Herred rundt og etter århundreskiftet.

Han ble med i Norsk Landmannsforbund da organisasjonen ble stiftet i 1896. Dette forbundet sto bak stiftelsen av Bondepartiet i 1920, nå Senterpartiet. I 1922 skiftet Landmannsforbundet navn til Norges Bondelag.

Henrik Skallerød var ordfører i mange år. 1898-1914 og 1923-1926. Han var ordfører da Moss Herred gjorde et krafttak for skolevesenet i herredet. Gashus skole 1900, Søndre Jeløy skole 1908, ny skolebygning på nordre Jeløy 1913. (Den gamle bygningen ble lærerbolig.)


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
  • Moss Herred 1814-1914
  • Folketellingene i 1900 og 1910
  • WikipediaArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)