Skjærgårdstjenesten

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden er organisert med 12 driftsenheter, hvorav en i Moss. Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden ble opprettet i 1993. Moss er driftskommune for Mosseregionen. Oppgavene til tjenesten er mange: Strandrydding om våren, renovasjon på friområdene i skjærgården, tilrettelegging av brygger, båtfester, toaletter, naturoppsyn. De ansatte rettleder også om riktig atferd, og de tilrettelegger for at skoleklasser skal kunne rydde strender. Det samarbeides med ornitologer og biologer for å ivaretat artsmangfold av dyr og fugler. Informasjon og holdningsskapende arbeid er en viktig oppgave.

Hver vår samles det inn ca. 40000 sekker med søppel fra friområdene i Oslofjorden, mellom 10 og 15 prosent av disse er fra strandrydding om våren. Mengden er påvirket av hvordan vinterværet har vært; avfallet i ytre Oslofjord gir en indikasjon på vinterens framherskende vindretninger.

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden disponerer omlag 20 fartøyer av forskjellige størrelser og standard. Skjærgårdstjenestens mannskap utfører en rekke oppgaver fra tidlig vår til sen høst – som tilsvarer ca. 30 årsverk.

Fra 2017 opprettet Moss kommune en egen skjærgårdstjeneste i Vansjø, kalt Vansjøtjenesten, og året etter gikk Våler, Rygge og Råde inn i ordningen som et samarbeidsprosjekt.


Kilde:Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)