Forskjell mellom versjoner av «Wulfsberg, Gregers Winther»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 1: Linje 1:
 +
[[Fil: MBL_0078_Gregers_W_Wulfsberg.png|200px|thumb|right|'''Gregers Winther Wulfsberg'''. Utsnitt av maleri (brystbilde) av Carl Peter Lehmann, kopi ved Th. Matthiassen, 1954; formannskapssalen, Moss rådhus. ''Foto: B.W.'']]
 +
 
'''Wulfsberg, Gregers Winther''' (1780-1846) Embedsmann og politiker. Gregers Winther Wulfsberg var født i Tønsberg. Han var sønn av sorenskriver Jacob Wulfsberg som deltok i etterforskningen mot postrøveren Brede Nord. [[Se Nord, Brede]] G.W. Wulfsberg studerte jus i København og tok juridisk embedseksamen i 1804. Arbeidet i Danske kanselli.(dansk-norsk sentralforvaltning) Kom tilbake til Norge i 1807 og ble auditør (anklager i militære rettsaker) ved Sønnenfjeldske infanteribrigade. Fra 1811 var han byfogd i Moss   
 
'''Wulfsberg, Gregers Winther''' (1780-1846) Embedsmann og politiker. Gregers Winther Wulfsberg var født i Tønsberg. Han var sønn av sorenskriver Jacob Wulfsberg som deltok i etterforskningen mot postrøveren Brede Nord. [[Se Nord, Brede]] G.W. Wulfsberg studerte jus i København og tok juridisk embedseksamen i 1804. Arbeidet i Danske kanselli.(dansk-norsk sentralforvaltning) Kom tilbake til Norge i 1807 og ble auditør (anklager i militære rettsaker) ved Sønnenfjeldske infanteribrigade. Fra 1811 var han byfogd i Moss   
 
og fra 1822 også sorenskriver i Moss sorenskriveri. (Moss landsogn, Rygge, Råde, Våler og Hobøl) I 1831 ble han utnevnt til amtmann i Smålenene med kontor i Moss. Dette embede hadde han til sin død. Wulfsberg er mest kjent i Moss som byens representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han skrev dagbok under oppholdet som viser at han var en selvstendig representant som ikke bandt seg til de to hovedgrupperingene - "selvstendighetspartiet" og "unionspartiet". Fremmet forslag om at Stortinget skulle utpeke statsrådene i stedet for kongen. Forslaget ble nedstemt med 105 mot 1 stemme. Et annet forslag fra Wulfsberg ble vedtatt: "Fader og Søn eller tvende Brødre maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet." Gjelder fortsatt. Han var i tvil om det var riktig å velge en norsk konge før Norge ble anerkjent som egen statsdannelse. Stemte likevel for Christian Fredrik som konge. Wulfsberg var stortingsrepresentant fra Moss 1824, 1827 og 1828. Han ble utnevnt til ridder av den svenske Nordstjärneorden. Gravlagt på Moss kirkegård der det i 1903 ble reist en bautastein, og der det hver 17. mai holdes tale og legges ned blomster.
 
og fra 1822 også sorenskriver i Moss sorenskriveri. (Moss landsogn, Rygge, Råde, Våler og Hobøl) I 1831 ble han utnevnt til amtmann i Smålenene med kontor i Moss. Dette embede hadde han til sin død. Wulfsberg er mest kjent i Moss som byens representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han skrev dagbok under oppholdet som viser at han var en selvstendig representant som ikke bandt seg til de to hovedgrupperingene - "selvstendighetspartiet" og "unionspartiet". Fremmet forslag om at Stortinget skulle utpeke statsrådene i stedet for kongen. Forslaget ble nedstemt med 105 mot 1 stemme. Et annet forslag fra Wulfsberg ble vedtatt: "Fader og Søn eller tvende Brødre maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet." Gjelder fortsatt. Han var i tvil om det var riktig å velge en norsk konge før Norge ble anerkjent som egen statsdannelse. Stemte likevel for Christian Fredrik som konge. Wulfsberg var stortingsrepresentant fra Moss 1824, 1827 og 1828. Han ble utnevnt til ridder av den svenske Nordstjärneorden. Gravlagt på Moss kirkegård der det i 1903 ble reist en bautastein, og der det hver 17. mai holdes tale og legges ned blomster.

Revisjonen fra 13. des. 2013 kl. 10:10

Gregers Winther Wulfsberg. Utsnitt av maleri (brystbilde) av Carl Peter Lehmann, kopi ved Th. Matthiassen, 1954; formannskapssalen, Moss rådhus. Foto: B.W.

Wulfsberg, Gregers Winther (1780-1846) Embedsmann og politiker. Gregers Winther Wulfsberg var født i Tønsberg. Han var sønn av sorenskriver Jacob Wulfsberg som deltok i etterforskningen mot postrøveren Brede Nord. Se Nord, Brede G.W. Wulfsberg studerte jus i København og tok juridisk embedseksamen i 1804. Arbeidet i Danske kanselli.(dansk-norsk sentralforvaltning) Kom tilbake til Norge i 1807 og ble auditør (anklager i militære rettsaker) ved Sønnenfjeldske infanteribrigade. Fra 1811 var han byfogd i Moss og fra 1822 også sorenskriver i Moss sorenskriveri. (Moss landsogn, Rygge, Råde, Våler og Hobøl) I 1831 ble han utnevnt til amtmann i Smålenene med kontor i Moss. Dette embede hadde han til sin død. Wulfsberg er mest kjent i Moss som byens representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han skrev dagbok under oppholdet som viser at han var en selvstendig representant som ikke bandt seg til de to hovedgrupperingene - "selvstendighetspartiet" og "unionspartiet". Fremmet forslag om at Stortinget skulle utpeke statsrådene i stedet for kongen. Forslaget ble nedstemt med 105 mot 1 stemme. Et annet forslag fra Wulfsberg ble vedtatt: "Fader og Søn eller tvende Brødre maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet." Gjelder fortsatt. Han var i tvil om det var riktig å velge en norsk konge før Norge ble anerkjent som egen statsdannelse. Stemte likevel for Christian Fredrik som konge. Wulfsberg var stortingsrepresentant fra Moss 1824, 1827 og 1828. Han ble utnevnt til ridder av den svenske Nordstjärneorden. Gravlagt på Moss kirkegård der det i 1903 ble reist en bautastein, og der det hver 17. mai holdes tale og legges ned blomster.

PE

Kilder: Norsk biografisk leksikon, Moss Bys Historie bd.2. Moss 1989.