Almueskolen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss Ynglingeforening hadde sine lokaler i 2. etasje i Fleischers gate 9 (noen meter vest for nåværende elg-statue i Kirkeparken) fra 1888 til de i 1916 kjøpte Jeløygata 4, da under navnet "Moss kristelige ungdomsforening". Almueskolen holdt til her fra 1859 til 1891.Moss lysverker hadde sine kontorer i denne gården fra 1964 til den ble revet i 1972. Bildekilde: "Moss som den var, J. H. Vogt

Almueskolen. Det var først ved Loven om Almueskoler fra 1848 at det ble obligatorisk med noe offentlig skolegang for alle børn. Det fantes en Fattigskole for almuens børn i Moss allerede få år etter at Moss fikk bystatus i 1720, men undervisningen der var svært tilfeldig, uregelmessig og mangelfull. For byens bedrestilte var privatskoler det naturlige valg, også etter at Moss borgerlige realskole kom i regulær drift fra 1832 (i dag Kirkeparken videregående skole).

Da Loven om Almueskoler kom i 1848, hadde Moss 721 skolepliktige barn. Kommunen ansatte da kun to lærere i full stilling, i tillegg til en del timelærere! Etter bybrannen i 1858 fikk Almueskolen fast lokale i Fleischers gate 9, et nytt trebygg i 1859 som lå omtrent der Samfunnssalen ligger i dag (2014). I 1873 kom kravet om sløyd som undervisningsfag, og skolen hadde da 7 lærere og 2 lærerinner. I 1876 ble gymnastikk obligatorisk fag fra 4. klasse, og Almueskolen fikk leie plass i Moss Middelskoles nyoppførte gymnastikklokale (Møde Rølle) sør for Moss kirke. I 1889 var "dicipelantallet" steget til 1144 fordelt på 30 klasser, med 7 lærere og 8 lærerinner. Elevene måtte naturligvis gå i flere skift.

Skolen ble værende i Fleischers gate 9 til Loven om Folkeskolen kom i 1889 (med krav om 7 års obligatorisk skolegang for alle barn), og kommunen måtte dermed bygge Moss Folkeskole (fra 1948, Skarmyra skole), som sto klar på Skarmyra i 1891.


Kilde:

  • F.A.Z. Sandberg: Kjøbstaden Moss (1896)Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)