Moss kirke

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss kirke ble bygget i 1861. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014
Moss kirke fra 1861 slik den tok seg ut fra lufta i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Moss kirke. Den første kirken i Moss ble bygget i 1607, som en annekskirke under Rygge kirke. Men prest fikk Moss først i 1729, og sogneprest i 1790. Kirken lå der Kirkeparken med musikkpaviljongen ligger i dag. Kirken ble revet da den ble for liten, og ny korskirke ble bygget i tre om lag 100 meter lenger øst, og innviet 5. desember 1779. Den var hvit med blå takstein og hadde tårnet mot øst. Da denne kirken var ferdig, fikk den også en egen kapellan. Byen fikk sin egen sogneprest først i 1790.

I denne kirken ble Moss bys representant til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvold, Gregers Winther Wulfsberg, valgt 25. februar 1814. Denne kirken brant ved den store bybrannen 15. april 1858. Den gamle kirkegården ved kirken ble nedlagt i 1849.

Dagens kirke i teglstein sto ferdig – på samme plass som den som brant – og ble innviet 27. november 1861. Den nygotiske langkirken i tegl med tårnet mot vest ble tegnet av de tyske arkitektene H. Schirmer og A. F. W.von Hanno. Kirken har galleri og ca. 550 sitteplasser. Moss Sparebank bevilget 1.500 speciedaler til orgel i kirken. Kirken fikk innlagt gassbelysning i 1873. Den gjennomgikk en betydelig oppussing i 1929 og ble utsmykket av maleren Enevold Thømt.

I 1923 ble et vakkert, 2,47 m høyt smijernspir gjenfunnet, antakelig fra byens første kirke fra 1607.

Til 100-årsjubiléet i 1961 ble den renovert innvendig til dagens utseende. Altertavlen «Kristi oppstandelse» av Borgar Hauglid er fra 1961. Glassmalerier av Oluf Vold-Thorne (1913) og Borgar Hauglid (1961). Døpefonten (1861) er i sandstein og formgitt av von Hanno. De to kirkeklokkene ble støpt ved Olsen Nauen klokkestøperi og bærer denne inskripsjonen:

Fra Tårnet vide kalder min Klang Menneskernes Børn til Kirkegang.
Jeg bringer dem Trøst for Verdens Nød, jeg ringer dem ind til Høsten sød.

På den minste klokken står:

Kommer og lader oss tilbede og nedbøie oss. Lader oss bøie Kne for Herrens ansikt, som oss gjorde.

I 2015 ble kirken stengt fra januar til oktober for oppussing, etter at det i flere år er påpekt betydelige vann- og råteskader, særlig på nordveggen. Mens arbeidene pågikk holdt menigheten gudstjenester bl.a. sammen med andre menigheter, og i Arena. Kirken ble åpnet igjen i 2016. Den har fått vannbåren gulvvarme, stoler som kan flyttes for fleksibelt bruk. Etter restaureringen er akustikken blitt så god at kirken er etterspurt som konsertsted. I de senere årene har kirken vært brukt til både konserter og kunstutstillinger. Nå ønsker også kirkens ledelse å holde åpen kirke også utenom gudstjeneste, i første omgang på søndager og noen utvalgte dager i uken.Kilder:

  • Våre kirker - norsk kirkeleksikon
  • J.H.Vogt 1954: Glimt fra Moss gjennom 700 år
  • F.A.Z. Sandberg: Kjøbstaden Moss
  • Mossemagasinet
  • Sogneprest Anders LeknesArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)