Bybranner

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Bybranner. Moss har vært herjet av bybranner flere ganger.


1778

En mindre brann i 1778 er registrert.


1807

Den 24. mai 1807 kl. 02 om natten startet en brann i en tobakksfabrikk i Gernergården, brannen bredte seg raskt østover,opp Briskebakken (den nåværende bratte delen av Henrich Gerners gate), og 34 gårder ble ødelagt i Henrich Gerners gate, Møllergata, Kongens gate og strøket opp mot Bjerget. Ca. 200 mennesker ble husløse.


1808

Allerede året etter, den 14. juni 1808 om kvelden begynte det å brenne i grosserer Momme Petersons gård ved nåværende Øvre Torv, og ilden spredte seg tvers over gata til nåværende Kongens gate 15-17 og videre sørover i Kongens gate, opp mot det nåværende lyskrysset. 22 gårder ble ødelagt i brannen. I tillegg en klesfabrikk, to sagbruk og to møller lagt i aske. Gjenoppbyggingen etter disse to brannene skulle forandre byen en god del.


1842

I januar 1842 brant møllebygningen som lå ved siden av KonvensjonsgårdenVerket, men takket være lite vind lyktes det å redde både Verkets hovedbygning og de andre trehusene.


1858

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen

Den 15. april 1858 kl. 21.15 om kvelden startet den største brannen i Moss bys historie. Brannen begynte i blikkenslager Hoelstads gård, som lå der det nå er parkeringsplass rett vest for det tidligere turistkontoret (Kong Carl Johans Hospital). På grunn av sterk sønnavind spredte ilden seg raskt nordover Kirkegata. Til sammen brant 52 gårder, inkludert korskirken fra 1779, det gamle rådhuset, prestegården, Herbergegården (nåværende Moss Hotel), allmueskolen, fattighuset og dessuten nordlige del av Storgata, fra nåværende Storgata 28 og nordover til Mosseelva. Brannen stoppet ved Gudegården og Kong Carl. På grunn av brannen gikk 13 kjøpmenn konkurs, npen av dem var de største kjøpmenn i byen.Året etter fulgt 37 konkurser.

Samme dag var det for øvrig en stor bybrann i Christiania, og begge brannene fikk mye omtale i landets aviser. Fra Horten kom det 60 marinesoldater med to sprøyter for å hjelpe til med slukkingen, men på grunn av den sterke vinden fortsatte ilden å spre seg. Fra da av ble det oppfordret til å bygge i mur, noe som bidro til det helhetlige miljøet av teglsteinsbygninger i området rundt kirken i åra som fulgte.


1881

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen

Den 16. juli 1881 brant 39 hus ned, de fleste i Kongens gate og Klostergata. Denne brannen startet også ved Moss bryggeri Den bredte seg sør- og østover helt til Klostergata 1. Denne gangen gikk ingen offentlige bygninger tapt. Selv om brannen var en alvorlig ulykke, benyttet kommunen anledningen til å utvide gatebredden i Kongens gate og Klostergaten, Christian Augusts plass ble anlagt, og Wulfsbergs gate ble anlagt.

Senere har det vært noen mindre branner i sentrum, blant annet i 1955 i Kirkegata 10 - 14, sør for det daværende politikammeret Etter alle bybrannene ble det innført murtvang i Moss sentrum fra 1890.


Kilder:

  • O.P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider 1926,
  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • Mossemagasinet 1982.
  • F.A.Z. Sandberg: Kjøbstaden MossArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Jørgen Ludvigsen (JL)