Verket

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Verket om sommeren. Foto: JK
Verket belyst og pyntet opp til jul. Foto: JK
Elefanten, som var logoen til M. Peterson & Søn, har lagt fra seg tømmerstokken. Foto ES

Offisielt gatenavn: Moss Verk. Bydel Verket / Mosseskogen, navnet ble offisielt bestemt i 1882, men gateløpet er mye eldre, fra byggingen av Moss Jernverks arbeiderboliger i 1750/60-årene. Verket har unngått alle bybranner og representerer den eldste stående 1700-tall bebyggelse i Moss.

Traséen var tidligere en del av Kongeveien fra Christiania til København. Dette var stedets eneste og en av fylkets to gater (den andre er på Vaterland i Fredrikstad). Langs Verket er husene nummerert fortløpende på samme side av gata, nr. 1-7 ligger på vestsida av gateløpet og nr. 8-22 på østsida. Konventionsgården har adresse Moss Verk 22.

Dette er den lengste verksgate i landet og blant de få som har bebyggelse på begge sider av veien. Verket ble innlemmet i Moss kommune i 1876.Tidligere var Verket et lite sted for seg selv, med eget fattigvesen og skole. Jernverket skaffet befolkningen varer som de trengte, så handelen med Moss var liten. I 1920 bodde 200 mennesker i de 70 leilighetene i gata. I 2022 har de samme husene ca 70 beboere fordelt på 50 leiligheter. Høegh Eiendom som nå eier de gamle jernverksboligene, har pusset opp og modernisert dem for over 80 millioner til Grunnlovsjubileet i 2014. I 1920I de gamle arbeiderboligene bor nå blant andre studenter ved American College of Norway. Moss by- og industrimuseum har innredet og bruker Verket 20 som en del av museet.

Det gamle industriområdet etter Moss Jernverk og M. Peterson & Søn har en samlet planområde på ca 270.000 kvadratmeter. Av dette planlegger eieren å bebygge nærmere 2500 boliger, næringsbygg og kulturarenaer. Utbyggingen som startet i 2016 vil pågå over mange år, målet er å bli ferdig senest 2035. Det er laget tre reguleringsplaner for området: Verksgata med de gamle arbeiderboligene, Sponvika og fabrikkområdet.

I 2022 har nærmere 1000 mennesker sitt daglige virke på Verket og 165 leiligheter er tatt i bruk. Verket Scene er en mye benyttet kulturarena og den privateide skolen Children's International School med nærmere 300 elever ligger inne på området.

I 2023 ble hotellet Riviera åpnet på Verket. Samtidig ble den kommunale badeparken Rabben åpnet utenfor hotellet.Kilder:

  • J.H. Vogt Moss som den var, første utgave
  • Moss Avis
  • Alf Herland: Gatenavn i Moss
  • Moss i Sentrum
  • Høegh EiendomJL) og EV