Campus Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Campus Moss startet i 2008 holder til i Konventionsgården (den hvite bygningen) i dag. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Campus Moss, Konventionsgården, Verket 22 i Moss, tilbyr kompetansegivende fjernundervisning på høyskolenivå. Campus Moss ble etablert i 2008 som et regionalt tilbud om studier på høyskolenivå. Men også elever som ikke har kunnet fullføre videregående skole har fått et tilbud om studier på nett. Campus Moss samarbeider med høyskoler og universiter. Elevene følger undervisningen via pc og kan jobbe i studiefellesskap med andre elever og følges opp av nettlærere og egen mentor. I 2012 ble Campus Moss finansiert med bidrag fra Moss Kommune, Regionrådet og Höegh Eiendom.


Under paraplyen er:

  • American College of Norway: 1. året av en amerikansk Bachelor. All undervisning foregår på engelsk. De tilbyr også forskjellige tester for dem som skal studere eller jobbe i USA.

Gjennom Studiesenteret.no, høyskoletilbud fra følgende høyskoler, følger studentene undervisning på nettet og møtes til samlinger med diskusjon på studiesenteret. I enkelte fag er det tett oppfølging av mentor.

  • Høgskolen i Hedmark: Årsstudium i organisasjon og ledelse, Årsstudium i bedriftsøkonomi, påbygg økonomi og administrasjon, påbygg regnskap og revisjon.
  • Høgskolen i Nesna: Praktisk prosjektledelse i samarbeid med Stockholm universitet. Årsstudium i Informasjonssystemer, som 1. år av en Bachelor som du også kan ta i Moss. Grunnstudium pedagogikk
  • Høgskolen i Østfold: Familieterapi og systemisk praksis
  • Frisvold privatgymnas, GoTime videoundervisning: Generell studiekompetanse, ta opp fag, eller forkurs ingeniør


Campus Moss har avtale med Østfold fylkeskommune for de elevene som ikke kan følge ordinær skolegang


Kilde:

  • Anne-Kirsten UpsakerSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)