Eggholmen naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Eggholmen er en liten holme i Mossesundet like syd for KjellandsvikJeløy. Den ble fredet som sjøfuglreservat i 1978, med visse justeringer i 2009. Totalt areal er ca. 22 dekar, hvorav ca. 3 dekar er fastland. Formålet med naturreservatet er å bevare en tilnærmet urørt, viktig hekkeholme for sjøfugl, samt et tilgrensende sjøareal med alt naturlig tilhørende plante- og dyreliv. Kolonien av makrellterner og hettemåker var på slutten av 1970-årene den viktigste i Oslofjorden. Nå er bestanden av sjøfugl gått kraftig tilbake, men området er fortsatt en viktig hekkelokalitet.


Kilde:

  • Statsforvalteren i Viken.
  • Moss kommune

EL og EV