Mossesundet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Mossesundet sett fra Værla og nordover i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Mossesundet utsikt fra Rosnes, trolig 1835. Teater- og dekorasjonsmaleren Peter Frederik Wergmann utga en bok med fargelitografier i 1837, der flere motiver var fra Moss. Fotokilde: Moss Bys Historie, bind 2
Mossesundet ved begynnelsen av 1900-tallet. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf ukjent

Mossesundet For ca 280 millioner år siden ble det dannet store nord-sydgående sprekker i jordskorpa i Oslofjord-området. Vulkanske eksplosjoner og jordskjelv rystet området. Jordskorpa vest for Mossesundet sank ca 1 km. Lava på Jeløy, vest for sprekken i Mossesundet, ble bevart, mens lavastrømmen som dekket bysiden og Kambo ble tæret bort ned til grunnfjellet. Mossesundet mellom Jeløy og Moss er ca. 10 km langt, fra Værlebukta i syd til Son og Oslofjorden i nord.

Så lenge Jeløy var landfast med bysiden, før Kanalen ble gravet, var Mossesundet et egnet sted som vinterhavn for seilskuter. Mosseelva rennet ut i Mossesundet. Undersøkelser viser at Mossesundet er sterkt forurenset etter utslipp fra næringsvirksomheter gjennom flere hundre år. I tillegg til giftstoffer som er lagret i bunnen, er det mye mekanisk søppel som folk har slengt fra seg i sjøen.

I dag disponerer Moss havn en del av havneområdet i Mosesundet. Det samme gjør bedriftene i Moss Næringspark Jeløy, møllefabrikken Lantmännen Cerealia, Felleskjøpet Kambo. I tidligere år hadde også Cellullosefabrikken til M. Peterson & Søn og Persilfabrikken begge store utslipp til sjøen her. Men begge disse fabrikkene er nå nedlagt.

Undersøkelser som ble gjort mellom 2008 og 2012 påviste at Mossesundet er så forurenset av miljøgifter fra bedriftene i nærområdet at det kan skade både dyr og mennesker. Men det meste av forurensningen ligger på bunnen av sjøen. Miljødirektoratet er villig til å støtte rensearbeidet, men det må skje i kommunens regi.

I dag er Mossesundet fredningsområde for hummer.


SHU og EV