Mossesundet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Mossesundet sett fra Værla og nordover i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Mossesundet utsikt fra Rosnes, trolig 1835. Teater- og dekorasjonsmaleren Peter Frederik Wergmann utga en bok med fargelitografier i 1837, der flere motiver var fra Moss. Fotokilde: Moss Bys Historie, bind 2
Mossesundet ved begynnelsen av 1900-tallet. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf ukjent

Mossesundet går mellom Jeløy og bysiden, fra nordspissen av Jeløy til Kanalen. For ca 280 millioner år siden ble det dannet store nord-sydgående sprekker i jordskorpa i Oslofjord-området. Vulkanske eksplosjoner og jordskjelv rystet området. Jordskorpa vest for Mossesundet sank ca 1 km. Lava på Jeløy, vest for sprekken i Mossesundet, ble bevart, mens lavastrømmen som dekket bysiden og Kambo ble tæret bort ned til grunnfjellet. Mossesundet mellom Jeløy og Moss er ca. 10 km langt, fra Værlebukta i syd til Son og Oslofjorden i nord.

Så lenge Jeløy var landfast med bysiden, før Kanalen ble gravet, var Mossesundet et egnet sted som vinterhavn for seilskuter. Mosseelva renner ut i Mossesundet. Undersøkelser viser at Mossesundet er sterkt forurenset etter utslipp fra næringsvirksomheter gjennom flere hundre år. Miljøgiftene som er funnet utgjør en risiko for helseskader hos menneske som spiser lokal sjømat herfra. Det kan også skade dyr og organismer som lever på sjøbunnen og i vannet. Det skal ikke være farlig å bade der. I tillegg til giftstoffer som er lagret i bunnen, er det mye mekanisk søppel som folk har slengt fra seg i sjøen.

I dag disponerer Moss havn en del av havneområdet i Mossesundet. Det samme gjør bedriftene i Moss Næringspark Jeløy, møllefabrikken Lantmännen Cerealia, Felleskjøpet Kambo. I tidligere år hadde også Cellulosefabrikken til M. Peterson & Søn og Persilfabrikken Men begge disse fabrikkene er nå nedlagt. Alle bedriftene og verftet tet har forurenset vannet og sjøbunnen her alvorlig. Miljøgiftene som er funnet er skadelige for dyr og mennesker. Verst er det i den indre delen av Mossesundet. Deet er forbudt å fiske her. I dag er Mossesundet fredningsområde for hummer.

Det ble gjort mye for å fjerne forurensningene rundt 2010, men så stansete statstilskuddet. I 2022 er det planer om å gjenoppta miljøarbeidetSHU og EV