Fergestedet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ferjeleiet i Moss er knyttet til forbindelsen mellom Moss og Horten. Tronvik på Jeløya var da fergestedet på østsiden av fjorden. I et brev fra 1712 beordrer Fredrik IV lensmannen i Borre å bygge en større frege, den skulle kunne ta 16 hester og 50 mann.

I 1852 tok det offentlige over fergedriften, og fergestedet ble fyttet til Melløsbryggen – det som senere ble kalt Gernerbrygga på Værla.

I 1884 startet konsul Richard Peterson fergefart mellom Moss og Horten og i 1885 kom det et nybygd dampskip «Bastø» og i 1900 «Bastø II». Denne fergedriften ble i 1910 overtatt av A/S Alpha.

Men det daværende fergeleiet på Alphabrygga var dårlig egnet. Kanalbrua måtte stenges hver gang fergen passerte. Det nye fergeleiet på Værla var ferdig i 1934.Senere bygde A.S Alpha billettkontor og venterom.

Med nye og større ferger fra 1964 ble det behov for to nye fergeleier.

En ny veilov ble vedtatt i 1963 og gjort gjeldende fra 1964. Denne loven åpnet også for at kommunale fergeleier mellom riksveier kunne overtas av staten. Det resulterte i at havneststyret betalte Staten en drøy million kroner for den skulle drifte fergeleiet. Trafikkprognosene tilsa at det i fremtiden ville bli behov for to nye fergeleier. Det vestre ble bygget i første omgang.

Staten overtok fergeleiet i 1964 Det østre fergeleiet var ferdig i 1979.

Kilde:

  • Moss Historielags Kulturminner
  • Bjørnar Berger

....

EV

Kategori: Kommunikasjon