Kanalbrua

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Klaffebroen fra 1957 er fortsatt i bruk mellom bysiden og Jeløy. Men siden 1975 har klaffene vært sveiset igjen, slik at bare mindre båter kan passere under broen. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf, 2003.
Jernbroen fra 1888 var en sveivebro med dobbelt kjørefelt og fortau. Bildet er tatt fra Jeløysiden. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf WS & Co
Kanalbrua fra 1957 fotografert i 2017. Foto: JK
Den eldste Kanalbroen fra 1855 var en svensk jerntrekksbro. Hver halvdel ble trukket inn for å åpne for gjennomfart i kanalen. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf WS & Co


Kanalbrua i Moss er forbindelsen mellom Jeløy og bysiden. Brua eies av Viken fylkeskommune. Den ble ble bygget som klaffebru i 1957 for å kunne åpnes for båter med mast, men ble stengt for godt i 1975. Da ble klaffene ble sveiset sammen. Brua er 23 meter bred, og under er det en seilhøyde på 4,5 meter. Brua ble laget på Moss Mekaniske Verksted. I 2018 passerte 22 000 biler Kanalbrua i døgnet. Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk) I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen. I 1997 ble deler av brua rehabilitert. Brua har 4 kjørefelt i bredden (samlet kjørebredde 13 meter) Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter.

En tilstandsrapport viser at brua har oppnådd sin levealder, en ny bru må på plass. Fra sommeren 2022 er to av fire kjørefelt stengt for trafikk fordi slitasje gjør at brua ikke tåler så stor belastning. (Det har skapt store trafikkproblemer.) En ny bru ventes ferdig prosjektert i 2024, med ferdigstillelse i 2030. Det forutsetter at den videre prosessen blir smertefri. I 2023 økte Stortinget kostnadsrammen fra 17, 9 milliarder kroner til 25 milliarder kroner. På grunn av manglende finansiering er prosjektet forsinket.

Våren 2023 var det et forsøk med gratis buss mellom Jeløy og sentrum for å redusere antall privatbiler over broen. Dermed økte antall busspassasjerer med 50 prosent.

Allerede i 1647 befalte Kong Christian IV at det skulle undersøkes om det kunne graves en kanal gjennom Værlesanden. Men anlegget ble startet først 140 senere, i 1812, og stoppet samme år av økonomiske grunner under napoleonskrigene.

Den første Kanalbrua, en svensk jernrullebru, sto ferdig til kanalens åpning 6. november 1855. Den gikk fra Jeløygata til Værftsgata. Denne brua viste seg å være ganske upraktisk, så allerede i 1888 måtte det bygges en ny bru, litt sør for den gamle. Det var en fem meter bred sveivebro, med dobbelt kjørefelt for hester, og fortau. Brua ble åpnet med manuell kraft.

Dagens bru skulle bygges på samme sted som den forrige, som ble stengt i 1953 etter 75 år. Derfor ble det i desember 1953 laget en midlertidig trebru på nordsiden, der brua hadde vært i perioden 1855-88. Den nye klaffebrua med tilhørende brutårn ble åpnet i september 1957.

Sommeren 2022 ble det klart at brua var skadet på grunn av økt trafikk med tunge trailere. Da ble det forbudt å bruke de ytterste kjørefeltene, slik at det bare er to felt over brua. Dette medfører lange køer på begge sider av brua. Særlig bussene blir hardt rammet når det kunne ta opptil en time å kjøre fra Hoppern til rådhuset. Dette påvirket bussrutene i byen også. Hver dag passerer over 20.000 biler over Kanalbrua. Ny bru kunne i beste fall stå ferdig i 2028, ifølge Viken fylkeskommune. Men det er ikke avsatt penger til noe annet enn reguleringsplan. Moss kommunes Utvalg for byutvikling, samferdsel og næring har enstemmig vedtatt at Moss skal starte det lange arbedet for en mulig bypakke med bompenger for å finansiere helt eller delvis en ny bro med bompenger. Kanalbrua konkurrerer med 133 andre bruer i Østfold som trenger vedlikehold. Totalt eier fylkeskommunen 327 bruer.

Kilder:

  • Statens vegvesen: Bruene ved Kanalen
  • Moss Avis
  • Leder i Østfold Samferdselsutvalg Rune Fredriksen

EV