Fontenehuset

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Fontenehuset, Myraveien 26 c i Rygge.

Dette er et dagtilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer fra 16 år og oppover. Dørene ble åpnet for medlemmer 2.mai 2016. Siden i 2018 har de utviklet et tilbud som skal være et supplement til hva som allrede finnes i området. Blant annet studier med tilrettelagt undervisning i trygge omgivelser. Målet er både faglig og personlig vekst.

Fontenehuset er en internasjonal anerkjent klubbhusmodell med felles standarder bygget på humanistiske verdier. De skal bidra til at mennesker med psykiske helseutfordringer får arbeids- og samfunnsmessig tilhørighet gjennom frivillig arbeid på Fonteneshuset. Den arbeidsorienterte dagen tilrettelegges for den enkelte og alt arbeid er frivillig og til stor nytte. Fokuset er på ressurser og evner, heller enn begrensninger og problemer. Tilbudet er gratis for medlemmene.

Fontenehuset i Rygge ble åpnet i 2016 og har i 2023 200 medlemmer i alle aldre. Medlemskapet er frivillig og man kan møte så ofte og så lenge man vil. Medlemmer som uteblir i lengre tid blir kontaktet for å få dem til å komme tilbake. Fontenehusets verdigrunnlag er frivillighet, likeverd og fellesskap.

Fontenehuset er åpent på dagtid alle hverdager. I tillegg er det turer og fritidsaktiviteter på ettermiddagen. Medlemmene velger selv når de vil komme og hvilke arbeidsaktiviteter de ønsker å delta på. De kan være med på alle praktiske og administrative oppgaver som er knyttet til den daglige driften av Fontenehuset.

Fontenehus er en privat stiftelse drevet av Moss kommune og Helsedirektoratet. Både medlemskap og deltakelse er frivillig. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å administrere driften av huset.

Fontenehuset har fem ansatte og ca 80 medlemmer i alderen 16-68 år. Innbyggere i Våler er også velkomne til å bli medlem i Fontenehuset i Rygge. Kriteriet for å bli medlem er at man har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Man kan bli medlem etter anbefaling fra helsepersonell eller ved selv å ta kontakt. Her finnes alle typer mennesker, med ulik bakgrunn, og alle mulige psykiske utfordringer.


Kilde:

• Fontenehusets hjemmeside

EV