Fontenehuset

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Fontenehuset, Myraveien 26 c i Rygge.

Dette er et dagtilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer fra 16 år og oppover. Dørene ble åpnet for medlemmer 2.mai 2016. Den arbeidsorienterte dagen tilrettelegges for den enkelte og alt arbeid er frivillig og til stor nytte. Fokuset er på ressurser og evner, heller enn begrensninger og problemer. Medlemskapet er frivillig og man kan møte så ofte og så lenge man vil. Medlemmer som uteblir i lengre tid blir kontaktet for å få dem til å komme tilbake. Fontenehusets verdigrunnlag er frivillighet. likeverd, likeverd og fellesskap.

Arbeidsfellesskap er en mulighet til å komme ut i arbeidsliv eller studier, for den som ønsker det. Fontenehuset Rygge er åpent på dagtid alle hverdager. Medlemmene velger selv når de vil komme og hvilke arbeidsaktiviteter de ønsker å delta på. De kan være med på alle praktiske og administrative oppgaver som er knyttet til den daglige driften av Fontenehuset.

Fontenehus er en privat stiftelse drevet av Moss og Rygge kommuner. Både medlemskap og deltakelse er frivillig. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen for å administrere driften av huset.

Fontenehuset i Rygge har fem ansatte, og ca 80 medlemmer – i alderen 16-68 år. Innbyggere i Moss og Våler er også velkomne til å bli medlem i Fontenehuset i Rygge. Kriteriet for å bli medlem er at man har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Man kan bli medlem etter anbefaling fra helsepersonell eller ved selv å ta kontakt. Her finnes alle typer mennesker, med ulik bakgrunn, og alle mulige psykiske utfordringer.

Fontenehuset er åpent på dagtid på hverdager, men det er også åpent 17.mai, 24. desember og en dag i påsken. I tillegg er det turer og fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Kilde:

• Fontenehusets hjemmeside

EV