Frisklivssentralen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Frisklivssentralen i Moss kommune er en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. I tillegg til fysisk trening i Nesparken gir Frisklivssentralen fire typer tilbud:

Fysisk aktivitet og livsstilsendring, kostholdskurs, hjelp til snus- og røykeslutt, hjelpe dem som trenger og ønsker å endre levevanene sine innenfor fysisk aktivitet, og søvnkurs.

Tilbudet er til voksne over 18 år som bor i Moss og som trenger å endre livsstilen sin.

Da tilbudet første gang ble etablert med statsstøtte i 2012, fikk det en kort levetid i Moss: Allerede i 2013 ble det nedlagt da staten ikke lenger ga øremerket tilskudd. I 2020 ble det gjenopprettet, men ble like etter stengt på grunn av koronapandemien. Men ble igangsatt igjen i 2021. Dette er et lavterskeltilbud, som hvem som helst kan kontakte. Tilbudet er også gratis. Brukerne kan få tilpasset sitt eget treningsprogram. Frisklivsentralen har bare to fast ansatte, men har et stort apparat med bred kunnskap rundt seg.

Kilder:

  • Moss kommune
  • Moss Avis.

EV