Fuglevik

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Fuglevik marina. Foto: Jan Kronberg (2020)
Fuglevik. Foto: Jan Kronberg (2020)
Fuglevik. Foto: Jan Kronberg (2020)

Fuglevik i Rygge

Opprinnelig fire husmannsplasser (1 og 2, nedre og øvre) under Huseby, som igjen var en del av bondegodset til Værne Kloster i Rygge. Mens Pålebingen lå under Bjølsen.

I 1934 ble det lagt ut mange hyttetomter, som ble veldig populært blant mossinger. De bygget hytter – mange hytter. En del fikk tilgang til digre trekasser fra automobilfabrikken på Kambo og brukte materialene til å bygge hytter av.

I november 1944 var det totalt 175 hytter. De tyske myndighetene rekvirerte en del av hyttene for å bøte på boligmangelen under krigen.

Kloakkrenseanlegget på Fuglevik ble bygget for Moss og Rygge, og var en av grunnene til at Movar ble etablert i 1989.

Navnet Fuglevik har nok ikke noe med flyvende vesener å gjøre. Til grunn ligger adjektivet "ful" (norrønt "fúll") i betydningen illeluktende, stinkende. Ifølge Oluf Rygh betegner det grunde Viker, av hvis Strand der staar en ubehagelig Lugt ved Lavvande. I Skrift er Navnet paa Grund af den mindre tiltalende Betydning tidlig ændret til Fuglevik; men det er vel et Spørgsmaal, om dette nogensteds har havt synderlig Indflydelse paa den daglige Udtale.


Kilder:Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Knut A. Nilsen