Movar

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Movar ivaretar ulike interkommunale tjenester, som blant annet renovasjon. Bildet er fra Solgård Avfallsplass. Bildekilde: Moss Avis / Fotograf: Terje Holm.

MOVAR IKS (Mosseregionen vann, avløp, brannslukking og renovasjon) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler. Selskapet har sitt forretningskontor i Tykkemyr 2.

MOVAR ble etablert høsten 1989. Da hadde Moss og Rygge kommuner allerede hatt et fellesvannverk siden 1962.

Hovedadministrasjonen og hovedbrannstasjonen ligger på Tykkemyr ved Innfartsveien i Moss kommune. I tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge, Vestby og Son. Movar ledes av et representantskap på 15 medlemmer, hvorav hver kommune har minst to representanter, og et styre på åtte medlemmer.

MOVAR leverer ca. 7 millioner kubikkmeter godt renset drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 36 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. MOVAR driver i dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby.

Nå vil MOVAR samarbeide med FREVAR i Fredrikstad om å bygge et helautomatisk ettersorteringsanlegg for avfall. Sarpsborg og Halden blir også med.

Kilder:EV