Fuglevik gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Fuglevik gård på nordre Jeløy i Moss lå i 1396 under Oslo bispestol. Var fullgård i 1666 og ble drevet fra Evje herregård i Rygge. Men her har mennesker hatt boplass allerede i yngre steinalder. En av boplassene ligger ret øst for Rambergløypa, i søkket ned mot jordene på Kjellandsvik. To ved Skipping og fire nær Fuglevik. Da Fuglevik ble ryddet, antagelig på 700-tallet, sto havet seks-syv meter over dagens nivå, og det var en langgrunn bukt like ved gården. Navnet har ikke noe med fugler å gjøre, det kommer av ful vik, på grunn av den grunne viken som også stinket når det var lavvann.

I sagbrukstiden var det livlig trafikk i Fuglevikbukta av hollandske og danske skippere som kjøpte trelast.

Gården har vært både bispe- og krongods. Her var det tekstilproduksjon med kongelig privilegium fra 1741. Dagens hovedhus er fra 1866. Gården har nå 120 dekar jord hvor det dyrkes korn, og 410 dekar skog.


Kilder:

  • Egil Holmsen
  • Moss Bys Historie, bind 1 (Moss 1984)
  • Edmund Schilvold: For alltid JeløyArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)