Skipping

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skipping, tidligere gård på nordre Jeløy i Moss. Det tidligste navnet var Skeppheima. Skipping var blant de eldste gårdene på Jeløy i Moss, ryddet og skilt ut fra Kjellandsvik en gang mellom 300 og 600 år e. Kr.

Adressen er gårdsnummer 1, bruksnummer 1. Her var det minst to bosettinger allerede i yngre steinalder. Flere funn på stedet tyder på at det ble drevet noe jordbruk her allerede et par tusen år før vår tidsalder, mens menneskene stort sett var samlere og drev jakt og fiske. Sør for dne nedlagte gården Skipping finnes det fremdeles rester av hulveier.

Det gamle navnet viser tydelig at området må ha spilt en stor rolle i skipreide-ordningen. I vikingtiden må Mossesundet ha vært en viktig havn for kongens flåte. (Se også Kongshavn) Skippingbukta var orlogshavn for vikingskip.

Skipping ble omtalt i biskop Eysteins Jordebok i 1224, da den var deleid av Hovedøen kloster. Rester av hustufter kan fremdeles ses sørvest for Kjellandsvik gård. Gårdsfolket hadde arbeidsplikt for Kambo gård på 1650-tallet, senere for Torderød gård. Skipping ble etterhvert overtatt av "kjøpmenn på Moss".

Etter hvert ble gården Skipping fraflyttet og nedlagt. Det siste huset sto til ca 1910. Jorda ble lagt under naboen, Kjellandsvik gård. Selvaag Bygg AS kjøpte grunnen til Skipping i 1969 for å bygge boliger der, men selskapet har aldri fått byggetillatelse av kommunen.


Kilder:

  • Ragnar Hagen
  • Moss Bys Historie
  • Edmund Schilvold: "For alltid Jeløy"
  • Ørnulf Ree: Varna SkipreideArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)