Gjerrebogen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Gjerrebogen, boligområde, Slalåmbakken 3,4,5,6,7 og Carl Sibberns vei borettslag 3,5,7. Gjerrebogen er også navnet på området innerst i Vansjøbukta. Gjerrebogen er tidligere beskrevet som Giurudh, Gierødt, Gerrud, Gierrebogen, Gjerdebogen. Det har bodd folk i området fra yngre steinalder, da det bodde mennesker under Helleren ned mot Vansjø. Gjerrebogen gård ble ryddet på 1300-tallet. Senere lå bruket under Øre gård. Gjerrebogen gård ble lagt øde i senmiddelalderen, og jorden ble brukt av andre gårder. Da Bjørnåsen batteri - Thorbjørnsrød skanse ble bygget, var planen i 1902 at 120 mann, offiserer og menige og 90 hester skulle innkvarteres på gården - i tilfelle det ble krig mot Sverige. I dag er gårdens adresse Krapfossveien 16. All jorden er solgt til boligområder

I 1422 ble stedet nevnt som boplass. Gården ble solgt sammen med flere andre gårder av Carsten Sibbern på Værne Kloster til Lauritz Hvidt i 1740. Den eldste delen av dagens hovedhus ble bygget i 1780, påbygget i 1840. I 1784 ble Trolldalen skilt ut fra Gjerrebogen. I tillegg til gårdsdriften ble det også på Vansjø drevet isskjæring til kjøling av matvarer. Dagens eierfamilie har bodd på Gjerrebogen gård siden 1913. Gårdsbruket ble gradvis nedlagt. I dag har eiendommen adresse Krapfossveien 16.

De første blokkene i Slalåmbakken ble oppført i 1968, totalt 468 leiligheter. Carl Sibberns vei borettslag ble bygget med åtte boligblokker i 1973. De første årene hørte også disse siste boligblokkene med i Gjerrebogen borettslag, men ble eget borettslag ganske snart etter. Gjerrebogen må være landets eneste borettslag med egen pensjonistforening med månedlige møter.

Den 24. september 1990 brant hele toppetasjen i Slalåmbakken 5 med ti leiligheter, mens mange av leilighetene under fikk vann- og røykskader. Ingen mennesker kom alvorlig til skade. Men 400 mennesker ble husløse. Hele blokka måtte likevel total rehabiliteres og sto klar igjen i april 1991.Kilder:

  • Moss bys historie,
  • Lokalhistorien om Krapfoss
  • Bodil Thorgersen.
  • Moss Avis
  • Rune EriksenSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)