Bjørnåsen batteri - Thorbjørnsrød skanse

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Thorbjørnsrød skanse - Bjørnåsen batteri. (2021) Foto JK
Thorbjørnsrød skanse - Bjørnåsen batteri. (2021) Foto JK
Thorbjørnsrød skanse. (2021) Foto JK

Skansen ble anlagt i 1902 og var, sammen med Orkerød skanse, en del av en indre forsvarslinje mot Sverige bak grensefestningene og Glommalinjen. Skansen ble anlagt for fire 10,5 cm kanoner. Full mannskapsstyrke skulle være 5 offiserer, 7 underoffiserer og 117 overkonstabler og menige. I tillegg kom 90 hester. Batteriet var bemannet i 1905, men bare med 42 mann. Batteriet kom aldri i kamp.

Planen var at soldatene skulle forlegges i telt, barhytter eller jordhytter. Offiserer, underoffiserer og 117 overkonstabler skulle forlegges på Gjerrebogen gård, og beboerne der var pålagt å flytte ut. Men dette skjedde aldri i praksis.

Området på ca. to mål eies av Staten, men fra 1964 disponeres det av Statens Friluftsråd til friluftsformål og med Moss kommune som ansvarlig for tilsyn. I 1985 satte Moss og Omegn Forsvarsforening i stand brystvernet og ammunisjonsgropene. Veien til skansen går opp SkanseveienKrapfoss.

Thorbjørnsrød skanse ble fredet i 2004.


Kilder:

  • Bjørnåsen batteri
  • Moss og Omegn Forsvarsforening (1986)
  • Lokalhistorien om KrapfossArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)