Ishavet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ishavet er et myrområde nord i Mossemarka. Størstedelen ligger i Vestby kommune, men sør-østre del ligger i Moss kommune.

Myra ligger i et dalsøkk med retning nordvest-sørøst. Ishavet er en minerotrof flatmyr (jordvannspåvirket). Myra er en av få slike myrer i Akershus og Østfold som fortsatt er inntakt. Den lille orkideen "Myggblomst", som er vurdert rødlistet, finnes på Ishavet.

Området ble fredet som naturreservat i 1981. Formålet med fredningen er å bevare ei typisk og uberørt flatmyr.

Det totale arealet utgjør ca 188 dekar.Kilder:

  • Forskrift for fredningen av Ishavet naturreservat, Vestby kommune, Akershus og Moss kommune, Østfold.
  • Knut Lindman
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)