Mossemarka

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Mossemarka. (2019) Foto JK.

Mossemarka er en betegnelse på turområdene i nordre og østre deler av Moss kommune og tilstøtende skogsområder i Våler, Hobøl og Vestby. Moss Skiklubb og DNT Vansjø opprettholder løypenettet i Mossemarka.

Mossemarka regnes som området mellom E6, Sånerveien, Ringvoll, Vansjø og Hobølelva. Her er det ca. 200 km med merkede løyper/stier. I snørike vintre yrer det av liv i skiløypene. Gjennom vår, sommer og høst er det muligheter for aktivt friluftsliv og trening i et landskap preget av skog og myrer.

Løypeprepareringen i Mossemarka gjøres på dugnad og fordeles mellom Moss skiklubb, Ødemørkkomiteen, DNT Vansjø og Vansjø/Svinndal IL. De disponerer to løypeprepareringsmaskiner og til sammen fem scootere. Målet er å gi best mulig forhold for skigåing når det er snø nok, spesielt i lysløypene og hovedtraseene. Parkeringsplasser finnes ved Noreødegården, Vanembukken, Nøkkeland og Noreødegården.

Moss Skiklubb har også laget en løype med kunstsnø som er god å ha for skiløperne i snøfattige vintre. Denne løype går ut fra Noreødegården.

Både storfugl og orrfugl har levedyktige bestander, det eneste området i Moss og Vestby. Den rødlistede arten av fiskeørn har hekket i området i en årrekke.

I en mer spesiell sammenheng brukes «Mossemarka» som navn på et skogområde på ca 12000 mål som i 1954 ble servituttbelagt til fordel for friluftsliv. Dette skjedde ved en avtale mellom Moss kommune og grunneierne. Drivkraften bak dette tiltaket var konsul H.B. Peterson. Han lot for øvrig sin del av erstatningssummen gå til et fond til fremme av idrett og friluftsliv.


Kilder:

  • Tur og løypekart Mossemarka og tilgrensende skogtrakter
  • Skigleder i løyper og bakker 2003, Moss Skiklubb 2001 og 2003
  • Moss Skiklubbs hjemmesideArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE) og Elisabeth Vogt (EV)