Jubileumsfondet av 1920

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jubileumsfondet av 1920 ble stiftet i 28/12 i 1920 i Moss i forbindelse med byens 200-års jubileum. Formålet skulle være innkjøp til byens forskjønnelse. Initiativet ble tatt av Hans Blom Peterson, Bjørn Christensen, B. N. Wessmann og Helly Juel Hansen.

Både firmaer og enkeltpersoner kom med bidrag, og alt ved starten kom det inn over 70.000 kroner. Med penger fra dette fondet ble de første skulpturene til Moss kjøpt inn. Den aller første var «De tre kongsdøtrene» av Dyre Vaa, som står på Kong Haakons plass. Fondet eksisterer fremdeles, om enn med svært begrenset aktivitet.

Det står i 2013 ca kr 250.000 på konto og et overskudd på ca 2500. Av egenkapitalen er det ca 140.000 som er «urørlig». Resten kan brukes i hht formålet. Midlene kan brukes til å støtte allmennyttige innretninger og formål innen byen og som kommunen ikke plikter å støtte.

Stort sett kommer bevilgningene av penger på innspill fra utenforstående, styret og de siste årene i samråd med Selskabet til Moss Bys Vel. Blant tilskuddene i de senere år er nytt gjerde rundt jubileumseika ved Bytårnet, støtte til Værvengruppen i Møllebyen, oppussing av Krematoriet, ny fyrlykt ved Kanalen, Moss Ættehistorielag og flytting av «Den Seirende Vår».


Kilde:Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)