Kajalunden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kajalunden naturreservat er en bøkelund under Evje herregård i Rygge. Kajalunden ligger rett sør for gården. Reservatet grenser til beiter, dyrket mark og lågurtegranskog. Bøketrærne har stor spredning i alder og dimensjoner. De eldste antas å være fra første halvdel av 1800-årene. Et par stier går gjennom området (Blomsterveien). Relativt intakte murer etter en stor, gammel potetkjeller finnes i området. På sydsiden av Kajalunden er det et sted som kalles «Brenneribakken». Her finner en også rester av gamle ruiner fra gårdsbrenneriet på Evje. Inne i Kajalunden er det flere stier å følge. Det er satt opp flere oppslagstavler der inne som forteller om skogen og om kulturminnene.

Peter Elieson, som kjøpte Evje i 1792, importerte bøketrær og andre spesielle løvtrær fra Danmark. Han anla et lysthus der, hvor det ble servert te ved høytidelige anledninger.

Opprinnelsen til navnet Kajalund er omdiskutert. Noen mener at lunden fikk navnet fordi fuglearten kaje holdt til der. Navnet kan også komme fra Karen Elieson, som var søster av Peter Elieson. Hun ble ofte kalt Kaja. Hun besøkte ofte sin bror og likte seg i lunden.

Den 60 dekar store lunden ble vernet som naturreservat i 2010 for å bevare fylkets største bestand av blåbær-bøkeskog (smyle-bøkeskog) og annen edelløvskog.

Kilder:

  • Knut Funderud: Ryggiof X
  • Kulturminnesøk

EV