Blomsterveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Blomsterveien er et samlenavn for turveisystemet i Rygge i Moss. Turveien tar utgangspunkt i skolene på Halmstad, Ekholt og Larkollveien. Stiene går litt på kryss og tvers, totalt 55 km. Det åpner for muligheter med både korte og lengre turer, både på veier og stier. Blomsterveien som går gjennom kultur- og naturlandskap, egner seg for både gående og syklende.

Prosjektet med turveien ble gjennomført i 1993 - 1995, ved hjelp av statlige og kommunale sysselsettingspenger, i nært samarbeid med grunneierne og deres organisasjoner. Turveien er merket med skilt og markører påtegnet en blomst som veisymbol.

Kilde:

  • Turveiguiden for Rygge

EV