Kampene i Moss i 1716

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Minneskilt på veggen til Huitfeldtgården (Skoggata 2), en av tre metallskilt på Vincents Buddes plass som forteller om kampene her i 1716. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Kampene i Moss i 1716. Tiden mellom 1709 og 1721 ble kalt Den store nordiske krig. I 1716 ville den svenske kongen Carl 12. ta Norge. Han angrep derfor Christiania med Akerhus festning. Moss ble angrepet for at svenskene skulle lagre mat og utstyr her. To ganger forsøkte svenskene å bite seg fast i Moss, men begge gangene ble de slått tilbake.

I mars 1716 kom det første angrepet, og svenskene gjorde Moss Jernverk til hovedsete, men etter bare en uke ble de slått av dansk/norske tropper. En stor mengde svenske soldater ble tatt til fange. Men i april kom svenskene tilbake, og nå varte okkupasjonen i tre uker. Soldater ble tvangsinnkvartert i byen, og det ble skrevet ut en krigsskatt for befolkningen. Svenskene forberedte seg nå på å holde Moss hvis de dansk/norske myndighetene skulle forsøke å kaste dem ut igjen. Det ble reist palisader i gatene, slik at byen ble som en liten festning.

Dansk/norske soldater ble etter hvert sendt til mosseområdet. En avdeling på 560 mann ble landsatt på Kambo for å marsjere mot Jernverket. To fregatter og flere mindre marinefartøyer gikk inn i Sundet for å bombardere svenskene fra sjøen. Fra syd kom ca. 1000 mann under ledelse av brigader Vincents Budde. Svenskene var dermed fullstendig omringet, og før angrepet ble satt i gang, ble en trommeslager sendt inn i byen med tilbud til svenskene om å overgi seg. Svenskene som var ledet av oberst Melcher Falkenberg sa nei til tilbudet, og den 23. april begynte angrepet på svenskene i Moss. Svenskene forsvarte seg kraftig, men etter 3 timer måtte de gi seg. Oberst Falkenberg var da døende. Mange svenske soldater var drept under kampene, og flere hundre ble tatt til fange. Carl 12.'s lager av mat og materiell i Moss var dermed tapt, og dette var en av grunnene til at kongen trakk seg ut av Norge. Han kom tilbake to år seinere og falt ved Fredriksten festning.

Som minne om kampene i Moss er det satt opp tre metallplater med tekst rundt Vincents Buddes plass. Teksten er slik:

Anno 1716, den 23. april under Karl XII's angrepskrig i Norge,
ble på dette sted utkjempet et slag av norske tropper anført
av brigader Vincents Budde og svenske tropper anført av oberst
Melcher Falkenberg. Slaget, hvor de svenske tropper gjorde en
tapper innsats, endte med norsk seier. Seieren i Moss var en
seier for Norge, idet Carl X11 måtte endre sine angrepsplaner
overfor vårt land.


Kilder:

  • Fra det gamle Moss av Richard Olsen, Moss 1901Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)