Kirkeparken videregående skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Ved Kirkeparken videregående skole i Dronningens gate 22 har det vært drevet skole helt siden 1832, da Moss borgerlige realskole startet på nøyaktig samme sted, med 3 lærere og 36 "dicipler". Her i 2014-utgave med Idrettens Hus i bakgrunnen til venstre. Fotograf: Bjørn Wisth


Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, med adresse Dronningens gate 22. Det har vært drevet skole på samme sted siden 1832, så skolen er Moss bys eldste fungerende virksomhet. Byens første videregående skole ble opprettet i 1810, da Moss borgerlige realskole ble opprettet i Konggaden, men den gikk inn etter få år.

Den 23. mars 1832 vedtok byens myndigheter, ledet av de "eligerede menn" David Vogt, Nicolai Knudzen og Christian H. Bassøe, en "Plan for en borgerlig Realskole i Kjøbstaden Moss" på "Moss Byes Raadhuus", og skolen startet i august 1832 med 36 "disipler" ledet av overlærer/bestyrer Christian August Lyche og to andre lærere.

Fra 1832-74 het skolen Moss borgerlige realskole, fra 1874-97 het den Moss middelskole, fra 1897-1957 het den Moss høiere almenskole. Fra 1957-64 var navnet Moss interkommunale høgre skole, og fra 1964-76 het skolen Moss gymnas.

Til 50-årsjubileet i 1882 sto den eldste delen av det nåværende gamlebygget i teglstein ferdig, med ti vinduer i hver etasje, mot kirken. I 1920 trengte man mer plass, bygget ble derfor utvidet mot sør med tre vinduer til i hver etasje, slik gamlebygget framstår i dag, med tretten vinduer pr etasje.

Trehuset som skolen hadde holdt til i siden 1830-åra, ble demontert stokk for stokk sommeren 1880 og reist på nytt i løpet av seks uker i Vogts gate 15 på Skarmyra, der det ble tatt i bruk som midlertidig skolebygning for middelskolen fra september 1880 til januar 1882, mens det nye murbygget ble satt opp. DET ble innviet offisielt i slutten av januar 1882. Den opprinnelige trebygningen fortsatte å gjøre nytte i Vogtsgt. 15 i mange år, bl.a. som barnehage, bolig for overlegen ved Moss sykehus etter 1914 og skoletannlegekontor, før det ble revet rundt 1980.

I 1941 sto Idrettens Hus ferdig på nabotomta i Dronningens gate 20. På dagtid har bygget fungert som gymnastikklokale og realfagsrom for skolen siden da. Moss gymnas fikk eksamensrett i 1940.

I 1965 ble skolen utvidet påny; da sto "tverrbygget" mot Skoggata ferdig. Det ble revet i forbindelse med den store oppgraderingen og utbyggingen av skolen i årene 2006-09. Skolens arealer ble da på over 25.000 kvm. Hele det nye skolebygget ble innviet i april 2009. Prisen endte på nær 500 millioner kroner.

Da fylkeskommunen overtok driften i 1976, fikk skolen sitt nåværende navn. De første elever som tok Examen artium i Moss gikk ut i 1939, da byen fikk det første kullet med rødruss. Blåruss så man først i Moss i 1967.

Det er utgitt fem jubileumsbøker om skolen; i 1882 ved overlærer Richard Olsen, i 1932 ved rektor Emil Eliassen, i 1967 ved inspektør Einar Pedersen, i 1982 ved lektor Halfdan Hermansen og i 2007 ved historikeren Åsmund Svendsen. Se: Svendsen, Åsmund

Skolen tilbyr undervisning i idrettsfag, musikk, dans og drama, restaurant- og matfag, service- og samferdsel, samt studiespesialisering med formgivingsfag, realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. Ved avdeling T.O. tilbys "tilrettelagt opplæring" for elever med spesielle behov. I 2023 har Kirkeparken nær 1000 elever og om lag 160 ansatte i ulike stillinger.


Overlærere/rektorer:

Periode Navn _____ Periode Navn
1832-1834 Christian August Lyche 1928-1938 Emil Eliassen
1834-1841 Christian de Seue 1938-1957 Hartvig Caspar Christie
1841-1847 Theodor August Dop 1957-1971 Ragnar Andreas Wiik
1847-1848 Søren Christian Monrad 1971-1982 Ivar Refnin
1848-1849 Jørgen Johan Tandberg 1982-1987 Terje Gustavson
1849-1859 Nicolai Moursund Harboe 1987-2011 Elisabet Gjerstad
1859-1868 August Andreas Richter 2011-2015 Solveig Olsen Fjærvik
1868-1910 Martin Richard Olsen 2016-2020 Lasse Thorvaldsen
1910-1928 Jens Rennord Schreiner 2021- Kjetil Langø


Skolens hjemmeside: http://kirkeparken.vgs.no

Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)