Kirketorget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kirketorget lekeplass. (2017) Foto JK.
Kirketorget i Moss en travel handledag sommeren 1967. Moss Dagblad-arkivet. Foto: Bjørn Wisth


Kirketorget i Moss er plassen foran Moss kirke.

Her ble byens andre kirke bygget og innviet i 1779. Byens første rådstue ble byggets ved siden av i 1858 etter den store bybrannen 15. april, den bygningen ble senere politikammer fram til rivingen i 1968. I 1886 bekjentgjorde kirkevergen at folk måtte holde sine høner og ender borte fra anleggene ved kirken.

Dagens kirke ble bygget i 1861. På kirketorget var det gjennom mange år handelstorg, senere parkeringsplass. I 2016 er Kirketorget blitt vesentlig oppgradert med lekeapparater for barn og fin beplantning.

I arbeidet med å prosjektere «byens sosiale rom» var det også viktig å inkludere byens befolkning i planene. Som følge av denne involveringen ble det i tillegg til lekeplass og ladestasjon for El-biler også lagt inn et «grønt» friareal etter ønske fra elevene ved Kirkeparken videregående skole.

Valg av steinmaterialer til det "nye" Kirketorget førte til at Moss kommune vant i konkurransen om å fremme etiske aspekter i offentlige innkjøp.

Under Kirketorget var det en bunkers fra krigen dager. Inngangen var fra det tidligere politikammeret, ned en trapp og gang til et møterom under jorden. Her holdt man oversikten over hvor viktige instanser var under flyalarmene.

Kilder:

  • Ivar ErnøEV