Kong Carl Johans Hospital

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kong Carl Johans Hospital fra 1822, som tidligere hadde adresse Fleischers gate 17, nå endret til Skoggata 52. Bildekilde: "Moss som den var", J. H. Vogt
Kong Carl Johans Hospital som nå (2014) huser Visit Moss. Fotograf: Bjørn Wisth
Kong Carl Johans Hospital februar 2014 sett fra Skoggata, der det er anlagt en steinsatt plass. Og fotgjengerfelt under Rv. 19 i Kransen. Fotograf: Bjørn Wisth
Kong Carl Johans Hospital slik bygningen ser ut i våre dager (2006) ved rundkjøringen i Kransen. Nå disponerer Visit Moss lokalene. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Kong Carl Johans Hospital, Skoggaten 52 i Moss, ble grunnlagt i 1822 etter en pengegave fra kong Karl Johan. Han ga 5000 spesiedaler til en ”Forsørgelsesanstalt for Trængende”. Kongen ga nye gaver i 1824 og 1827 med 600 spesiedaler hver gang, og den siste gaven kom i 1828 med 2000 spesiedaler. I alt ga kong Carl Johan 8200 spesiedaler til hospitalet. Ordet hospital betyr opprinnelig ikke et sykehus, men et hjem for eldre trengende mossinger. I 1822 ble det opprettet fire plasser i det gamle sykehuset på Sanden, men det fungerte ikke bra, så i 1830 ble det kjøpt et hus i Fleischersgate 17. I dag er denne adressen omgjort til Skoggata 52.

Huset fra 1830 var i dårlig forfatning, så det ble etter hvert revet og en ny bygning sto ferdig i 1851. Det er det huset vi ser i dag. Antall beboere steg til 9, og etter mange år ble det bare kvinner som bodde på ”Hospitalet”.

Under byjubileet i 1920 ble det samlet inn penger til utvidelse av Kong Carl Johans Hospital, men dette ble det ikke noe av. I 1953 ble bygningen solgt til Moss Meieri med avtale om at bygningen ikke skulle overtas og rives før i 1958. Denne avtalen ble forlenget til 1963. To år senere var det slutt etter 141 års drift. Hospitalet var da bebodd av 6 gamle kvinner og en bestyrerinne. Beboerne ble flyttet til det nye Melløs Aldershjem.

Opprinnelig ble de gamle på Hospitalet kalt lemmer. Senere ble de pensjonister. De hadde fri bolig og fikk utbetalt en liten pengesum pr. måned. I 1920 fikk de fra 6 til 12 kroner pr. måned til personlige utgifter.

Etter 1963 har Kong Carl Johans Hospital ikke vært i drift som aldershjem. Men huset ble ikke revet, bygningen ble først overtatt av Moss Aktiemeieri og ble brukt til grøtbar, senere har det vært skole, kontorer og byens turistkontor frem til desember 2014. Nå er det Kirkens Bymisjon som disponerer lokalene.

Huset er regulert til bevaring.

Kilder:

  • Sandberg: Kjøpstaden Moss,
  • O. P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider.
  • Moss Avis 1963
  • J.H. Vogt: Moss Avis gjennom 100 årPE

Denne siden er sist redigert av Mossby 11. des 2012 kl. 02:46 (UTC)