Konvensjonsjubileene i 1964 og 1989

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Konvensjonsjubileet i 1964

I 1964 var Grunnloven og Mossekonvensjonen 150 år. I Moss ble konvensjonen feiret den 14. august. Feiringen foregikk først i Konvensjonsgården, der M.Peterson & Søn A/S og Moss kommune tok i mot innbudte gjester med stortingspresident Nils Langhelle i spissen.

Direktør Ralph Mollatt ønsket velkommen og deretter ble det spilt 1700-tallsmusikk av en trio bestående av Aage Walin, fiolin, Rolf Karlsen, piano, og Trygve Lindeman, cello. Musikken var skrevet av den dansk-norske komponisten J.H. Freithoff (1713-67). Notene var utlånt fra Univeritetsbiblioteket.

Fylkeskonservator Lauritz Opstad fortalte om Konvensjonsgården, og professor Knut Mykland talte om Mossekonvensjonen. Mykland avsluttet sin tale slik:

De menn som vandret om i disse rommene i 1814, hadde følelsen av at Konvensjonen
var det store og bitre nederlag. I dag er flaggene heist i Moss, og det med rette.
Vi som står her i dag, vet at Konvensjonen i virkeligheten var en stor seier.
Eidsvoldsverket var et vakkert, men urealistisk ideal. Her på Moss fikk man visshet
for at det vesentligste i dette idealet skulle bestå.

Kirke-og undervisningsminister Helge Sivertsen hilste fra sitt departement, og stortingspresident Nils Langhelle overrakte en kopi av Mossekonvensjonen til Ralph Mollatt. Etterpå var det lunch i Parketten selskapslokaler, der ordfører Emil Andersen ønsket velkommen og takket M.Peterson & Søn A/S og spesielt fru Nini Peterson.

Stortingspresidenten hilste fra Stortinget og regjeringen og var spesielt glad for at Sveriges ambassadør Rolf Edberg deltok i feiringen. Etter denne feiringen for spesielt innbudte, var det lagt opp et stort program for byens befolkning. Klokka 15.00 var det konsert av Marinemusikken ved Moss Pleiehjem og Melløs Aldershjem. Mellom klokka 16.30 og 18.00 var det omvisning for publikum i Konvensjonsgården, og klokka 18.30 startet et historisk opptog fra Jernbanegata til Nesparken. Etter norske flagg kom Prins Christian Augusts Grenaderkorps, soldater i uniformer fra 1814, soldater i uniformer fra 1905, Marinemusikken, representanter fra Milorg og moderne soldater fra marinen, flyvåpenet og hæren og til slutt Krapfoss Hornorkester. Klokka 19.30 var det festmøte i Nesparken som ble åpnet av lektor Halvdan Hermansen. Så spilte Prins Christian Augusts Grenaderkorps marsjmelodier fra tida rundt 1814. Ordfører Emil Andersen talte for byen, og fylkeskonservator Laurits Opstad fortalte om Mossekonvensjonen. Dertil var det konsert av Marinemusikken og av byens egen operasanger, Svein Carlsen, akkompagnert av Marit Orefellen. Festmøtet ble avsluttet med to vers av nasjonalsangen.

Konvensjonsjubileet i 1989

I 1989 var Grunnloven og Mossekonvensjonen 175 år, og det var tid for feiring igjen. Lørdag den 12. august var det lagt opp et program for befolkningen i Moss, og mandag den 14. august ble det holdt et festmøte i Konvensjonsgården for innbudte gjester. Lørdag klokka 12 var det oppmarsj gjennom byen fra Konvensjonsgården til Moss Kunstgalleri.

Oppmarsjen ble ledet av Mossekråkene Skolekorps, og deretter fulgte en 1814-tropp fra Forsvarsmuseet. Da troppen kom til parken bak kirken, holdt de oppvisning i gamle oppstillinger og formasjoner (orden) Til slutt fyrte de av en skuddsalve som virkelig vekket byen. Deretter var det åpning av Moss Ættehistorielags jubileumsutstilling i Kunstgalleriet ved ordfører Bjørn Barang. Stortingsrepresentant Gunnar Skaug fortalte om byens Eidsvoldsmann - Gregers Winther Wulfsberg.

Mandag den 14. august fortsatte feiringen av Mossekonvensjonen med et stort møte i Konvensjonsgården. I tillegg til innbudte gjester fra Moss var stortingspresident Jo Benkow til stede sammen med statsrådene Halvor Bakke og Helen Bøsterud. Videre fant man fylkesmann Erling Norvik og den svenske og danske ambassadør. Ordfører Bjørn Barang representerte Moss by. Kulturminister Halvard Bakke talte, og deretter holdt stortingspresident Jo Benkow hovedtalen. M.B Landstad holdt foredrag om Konvensjonsgården, og skuespiller Jack Fjeldstad leste «Vår folkereisning».


Kilder:

  • Moss Avis 1964
  • Moss Dagblad 1989
  • Knut Myklands tale i heftet: Konventionen til Moss. Festmøte i Konventionssalen 150 år etter.

Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)