Kyststien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kyststien gjennom Moss er på ca 50 kilometer. Kysttien ble etablert gjennom Østfold i 2007, og et tre-årig oppfølgningprosjekt ble avsluttet i 2012. Målsetningen er å gjennomføre positive tiltak innen turområdet for lokalbefolkning samtidig som vår vakre kystnatur markedsføres i Norge og Europa. Moss kommune har i 2020 omkring 48 km med merket kyststi, med informasjonstavler og skilt. Kyststien er en vandrersti, men deler av den egner seg også for sykling.

Deltakere er kommuner på Jylland og Sjælland i Danmark, Skåne, Halland og Vestre Gøtalandsregionen i Sverige, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner i Østfold, Akershus og Buskerud. Oslofjordens Friluftsråd er prosjektleder.

Gjennom byen er det merket en vandresti, Kyststien, og en sykkelrute, Nordsjøruten. De er begge en del av et merket tursystem gjennom mesteparten av Europa. Vandreruten er etablert på turveier med høy standard, gangveier gjennom bymiljø og skogsstier. Vandrerstien er merket på Søndre Jeløy, Molbekk, Kulpe og gjennom sentrum. Som en del av prosjektet vil det bli etablert koblinger mellom kyststien og stiene ved Vansjø. Sykkelruten er merket langs asfalterte veier med opplysning om avstikkere til severdigheter og naturområder.l SHU


Kilde:

  • Moss kommune