Molbekktjernet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Molbekktjernet et idyllisk tjern i Mosseskogen. (2019) Foto JK

MolbekktjernetMosseskogen er en oppdemmet myr som ble brukt til å produsere is til isskapene før kjøleskapenes tid. Fra gammelt av var det en ride- og kløvvei her, og i området er det mange fornminner. Ca. 100 meter nord for tjernet er det en registrert boplass i en sørvendt grusrygg - fra yngre steinaldertid. Tjernet og skogområdene rundt er nå vernet mot utbygging.

[Peterson|M. Peterson & Søn]] bygde ut Molbekk myr til isdam i 1875 og fremover. Siste år med isskjæring på Molbekktjernet var 1909.

I sydenden ble det lagt opp en 7-8 m høy voll av stein og jord. I nordenden er det en mindre voll. Bunnen ble rensket og gruset for å få renere vann. I nordenden er det en bekk som regulerer vannstanden, bekken renner ned til Lindbaugen.

Hele vinteren måtte isen holdes fri for snø, så isen ble så tykk som mulig. Blokker ble skåret i 24 x 24 tommer. Isblokkene ble sendt ned på sydsiden av demningen hvor det lå et stort laftet lagerhus isolert med sagflis i vegger og tak. Rester av grunnmuren finnes fremdeles og er lett å se i terrenget. Fra dette lagerhuset ble isblokkene sendt i en trerenne ned til sjøen hvor frakteskipene ventet. Isen ble eksportert bl. a. til England og Stettin i Polen. Utskipingen av isen foregikk fra april til desember.

Ca. 30 mann, de fleste sagarbeidere på M.Peterson & Søn, arbeidet med isen i ca. 6 - 8 uker. De kunne ikke gjøre den vanlige jobben med å skjære planker og bord når det var så kaldt at tømmerstokkene var fulle av is. Da skar de isblokker istedenfor å være arbeidsledige - til kulda hadde gitt seg. Men nåde den som spyttet snus på isen!

Ishandelen var usikker og helt avhengig av temperaturen i England. Enkelte år solgte de bare 1/3 del av isen, andre år hele partiet. Molbekktjernet var i mange år drikkevannskilden til Kambo. Vannet ble pumpet fra et pumpehus i nordenden av tjernet til en liten oppmurt dam oppe i fjellet ved Kilsbakken. Denne virket som et

Den gamle broen er for lengst forsvunnet, men Norges Statsbaner bygget en ny bro i 1978. Den er ganske lik den gamle. Dette ble gjort etter at de lagde tunnel gjennom fjellet fra Molbekkhullet og inn til Kambo. Molbekkhullet var åpningen under jernbanesporet som bekken fra Molbekk gikk igjennom. Den gamle jernbanetraseen ble samtidig omgjort til en fin turvei helt inn til Felleskjøpets anlegg.

I 2021 ble det oppdaget den fremmede fiskearten solabbor i tjernet, antagelig sluppet ut fra et privat akvarium. Det kan være aktuelt å bruke kjemikalier for å bli kvitt denne fremmedfisken, men da forsvinner alle andre fisker også, som abbor, brasme, mort og ål. Disse sortene må eventuelt settes ut i tjernet ut på nytt.


Kilder:

  • Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen (Moss 1978)
  • Boken Mosseskogen - Kambo
  • Moss Historielags Kulturminner
  • Moss Avis

PE og EV