Larkollveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Larkollveien Fylkesveg 119 går mellom Moss og Larkollen i Rygge. Veilengden er 11 km. Før 1. januar 2010 var veien riksveg, etter 2010 har den status som fylkesveg.

Veien fra Dilling til Larkollen har stadig vært gjenstand for omlegging og utvidelse. Den første utvidelsen var i begynnelsen av 1880-årene. Da ble veien utvidet fra Jockums bro og sørover. Senere ble det prosjektert en chausse fra Bredsand om Dilling, Lerhuset, Vang, Børsebakke og til Larkollen. Da veien endelig ble opparbeidet i 1910, var det hensyn til mange badegjestene som gjorde utslaget. Jernbaneutbyggingen kuttet mange av de gamle veiforbindelsene. Meningen var at jernbanen skulle bekoste å legge veien gjennom en undergang under sporene, men det ble aldri noe av.

Den gamle veien gikk om Vesterås og nåværende Vang skole, og fra Evje over Vardeåsen ned til nordenden av Botnertjernet, med en stigning på 1:15. Disse strekningene ble nå rettet ut. Fra Botnertjernet krysset den gamle veien den nye veien, og fortsatte sørover parallelt med dagens vei et lite stykke, og så langs dagens vei ned til Røedsstranda. Den gamle veien over Vardeåsen brukes i dag som tursti, skiltet og merket av DNT Vansjø.

Larkollveien har vært gjennom mange utvidelser. Statens Vegvesen har en mangeårig plan om å legge gang- og sykkelsti mot Larkollen, men den er ikke kommet lengre enn til Dilling.


Kilder:


EV