Lyby

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Lyby-gårdene ligger langs Kirkeveien i Rygge, litt nordvest for Rygge kirke.

Navnet Lyby suser av gammel historie. Det har opprinnelse fra førkristen tid. Sluttstavelsen -by er i slekt med det nåværende ordet by, men hadde tidligere mer betydningen av husklynge, det skulle ikke så mange hus til for at det ble kalt by. Førstestavelsen Ly betydde forsamling, i moderne norsk har vi ord som kirkelyd og huslyd. Så Lyby har vært en husklynge hvor folk brukte å møtes. Det lå sentralt til, midt mellom hovet Ryggiof, (se artikkelen Ryggiof (stedsnavn)), som sannsynligvis lå omtrent der Rygge kirke ligger i dag, og stevneplassen på Løken litt lengre nord.

Nabogården Tøstad er sannsynligvis dannet ved en utflytning fra Lyby.

I dag (2024) finnes gårdene Lyby Nordre, gnr 174, bnr 1, Lyby Mellem, gnr 175, bnr 1 og Lyby Søndre, gnr 175, bnr 2.


Kilde:

Bygdebok for Rygge, bind 1AS