Rygge kirke

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rygge kirke ble bygget på begynnelsen av 1100-tallet, og ligger idyllisk til med adkomst fra alle kanter av bygda. Foto: JK (2020)

Rygge kirke ligger i Rygge sokn i Vestre Borgesyssel prosti. Kirken har langplan og 220 sitteplasser. Kirken er fredet.

Rygge kirke er en av Østfolds største, rikest utstyrte og best bevarte steinkirker fra middelalderen. Den var hovedkirke også for Moss frem til 1790.Rygge kirke er en av Østfolds best bevarte steinkirker fra middelalderen. Den er stor og rikt utsmykket, og er den eneste kirken i Østfold som er oppført i kvaderstein, det vil si fint tilhugne firkantete steiner. Lysegrå og gråblå granitt og gneis er brukt sammen med rødbrun porfyr. Som dekorative elementer er kvadersteinen satt inn vekselvis med skiftende farger. I mange hundre år var kirken hvitkalket, men ble sandblåst i 1978.

Det er usikkert nøyaktig når Rygge kirke ble bygget. I 1990 ble kirkens 850 års jubileum feiret, men senere er det kommet frem at den må være noen år eldre. Byggestil og teknikk tilsier at den ble bygget omtrent samtidig med St. Hallvards kirke i Oslo, begge på bestilling av Sigurd Jorsalfar som døde i 1130. Rygge har valgt å feire kirkens 900 års jubileum i 2020. Kirken har gjennomgått flere forandringer gjennom tidene. Nord- og sydportaler er gjenmurt. Apsisens opprinnelige østvindu er bevart, men korets ene og skipets fire sydvinduer fikk sin nåværende form 1853. Dessuten har skipet fått 2 høytstilte nordvinduer. Korbuen er blitt bredere.

Kirken har langt skip og lavere og en meter smalere kor med overhvelvet apsis i øst. Inntil korets nordmur står et murt sakristi, og foran skipets vestportal et stort våpenhus av tre. Midt på skipstaket sitter en høy takrytter. Koret har sydportal og skipet vestportal. Sakristiet er murt inntil korets nordmur. Sakristiet har tønnehvelv med fremkraget skjoldbueflater. Taket over skip og kor har sin opprinnelige reisning, mens apsistaket er senket. Korportalens overligger av granitt har grovt relieff med velsignende Kristus i englebåret mandorla. En sydøstvendt kvader i apsiden har relieff med en løve med halen i slyng mellom bakbenene og frem over kroppen. Dyret biter i en menneskeskikkelse som det har brutt ned med forpoten. Den sydøstre hjørnestenen i skipets øverste sokkelskift har uthugget, eggformet hode med ører, skjegg og oppsperrete øyne. I 1686 hadde kirken tre tegltekkete trevåpenhus. I dagens våpenhus, som ble bygget i 1967, er det en minnetavle over dem fra Rygge som falt under andre verdenskrig.

Krusifikset som henger over korbuen er fra ca. 1150. Det ble funnet på kirkeloftet i 1925, hvor det antagelig har ligget i flere hundre år. Armene er plugget fast hver for seg. Figuren mangler farger, men har spor av rødt og blått. Døpefonten i kleber er fra ca 1225.

Kirken mangler vesttårn, som var vanlig i denne typen kirker, men murverket viser at et slikt tårn var planlagt. På 1600-tallet satt takrytteren midt på skipstaket, men er fornyet flere ganger. Av middelaldersk inventar er bevart en døpefont fra 1200-tallet og et enda eldre krusifiks. Altertavlen ble skåret 1731. Den viser Moses og døperen Johannes. I midtfeltet korsfestelsen. Det halvrunde toppstykket viser den oppstandne Kristus omgitt av allegoriske kvinneskikkelser, Prekestolen og himlingen er antagelig fra 1670-årene. Utskårne hengeplater og dreide trepropper fra andre halvdel av 1700-årene 8-kantet, rikt profilert, forsynt med ornamentikk i blomsterbarokk etter 1723, på forsiden oval bladkrans.

På nordsiden av koret er det bygd til et sakristi og foran vestportalen et stort våpenhus i tre. Mye av middelalderens interiør og inventar er bevart i Rygge kirke. På sydveggen i skipet henger et krusifiks fra ca. 1150, Døpefonten av kleberstein er fra 1200-tallet, og i apsishvelvet er det avdekket kalkmaleri fra 1300-tallet. Altertavlen er antagelig skåret av Thomas Blix og fullført av Even Revhaug i 1740. Prekestolen fra 1670-tallet har rokokkodekor og bilder av de fire evangelistene. I de siste årene har Rygge kirke vært åpen kirke også utenom gudstjenestene og andre arrangementer.

29. juli 2020 ble det for første gang på 500 år holdt katolsk messe i Rygge kirke i anledning kirkens 900 års jubileum.

Ved reformasjonen overtok Kongen kirkens eiendommer, også Rygge kirke. Men i 1723 solgte kong Fredrik IV Rygge kirke til kjøpmann Christopher Hendrichsen i Moss. Den store nordiske krigen hadde gått dårlig for kongen i Danmark/Norge: Statskassen var tom. Men det gikk bare noen tiår før flere ryggebønder sørget for å få kirken tilbake til kongen og staten.


Se også Middelalderen i Rygge


Kilder:

  • Sigrid Marie Christie, Håkon Christie: Fra Norges Kirker
  • Prost Tor Bjørn A. Osberg
  • F.A.Z. Sandberg: Kjøbstaden Moss
  • Rygge kirkes årsberetning
  • Ryggiof XII, Aimar SørenssenArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)