Mollatt, Ralph

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ralph Mollatt (1926-1984) var industrileder i Moss. Sønn av rittmester Hans Mollatt (1897-1991) og Eugenie (Nini) Peterson (1903-1996) Gift 1951 med fysioterapeut Lilian Stockfleth (1928-). Etter eksamen artium i Moss i 1944 studerte Ralph Mollatt økonomi og treforedling ved Syracuse University, USA og i Grenoble i Frankrike. I 1951 begynte han i familiefirmaet M. Peterson & Søn A/S og ble administrerende direktør der i 1963. Han var sjette generasjon i firmaet.

Under hans ledelse ble bedriften Norges største emballasjekonsern.

Ralph Mollatt var med i en rekke organisasjoner innen norsk og internasjonal treforedling. Styremedlem i Papirindustriens Sentralforbund og Norsk Treforedling, i arbeidsutvalget i Norges Industriforbund, og president i de europeiske sekkefabrikkers forbund Eurosac 1972-1974. Han var også fransk visekonsul fra 1955.

Ralph Mollatt hadde sterk interesse for friluftsliv, idrett og kultur. Konventionsgården, som var i familiens eie, ble tatt godt vare på, og i 1964 arrangerte Mollatt i samarbeid med Stortingets presidentskap et minnemøte i Konventionssalen. Mossekonvensjonen var da 150 år.

Innen idretten satt Mollatt i finansutvalget i Olympiske Komite, han var formann i jubileumskomiteen ved Moss bys 250-årsjubileum i 1970 og drivkraften bak byggingen av Mossehallen samme år.

For sin samfunnsnyttige innsats ble han i 1982 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.


Kilde:


Artikkelen er skrevet av: Fredrik Th. Bolin og Per Edfeldt (PE)