Moss by- og industrimuseum

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss by- og industrimuseum holder til i Fossen 21/23 i Møllebyen. Biblioteket og kinoen er i bygningen til venstre, Microbryggeriet under museet, mens Cafe Riis er i bygget til høyre. Fotograf: Bjørn Wisth, 2013.
Moss Verk 20 blir minimuseum. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014
Moss Verk 20 fra baksida. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014
Moss Verk 20 klargjøres for åpning 14. august 2014. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014

Moss by- og industrimuseum, Fossen 21 / 23, er en del av Stiftelsen Østfoldmuseet.

Her samles, bevares og dokumenteres Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre. By- og industrimuseet ble opprettet i 1995 i "Det Gernerske Fehus" i Henrich Gerners gate og flyttet i 2000 til restaurerte lokale i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920.

I 2006 ble museet en del av Stiftelsen Østfoldmuseene, som til sammen omfatter syv museer og Østfold fylkes bildearkiv. Museets permanente utstillinger viser mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter.

Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter Konventionsgården, Fossen og Møllene.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet” - et aktivitetsverksted for barn. Museet leier ut møtelokaler og arrangerer konserter og foredrag i samarbeid med lokale lag og foreninger. Tidligere var det et lite museum i Melløsparken, men det ble flyttet til Nedre Støtvig i Rygge i 1970.

Moss by- og industrimuseum bruker også huset i den gamle arbeiderboligen i Verket 20 som museum for å vise den rikholdige historien rundt arbeiderkulturen i Moss. Den digitale utstillingen viser dagliglivet og arbeidet fra Moss Jernverks tid på 1700-tallet til Petersons fabrikker i nyere tid. Prosjektet «Verket 20» er museets bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 og feiringen av Mossekonvensjonen. I praksis har Verket 20 vær stengt for publikum siden 2018.

Moss by- og Industrimuseum ble bygget på tuftene etter Moss Museumslags lille museum i Melløsparken og senere Rabekk - Moss Museum. Museet i Melløsparken ble nedlagt i 1970. Bygningen tatt ned og museet skiftet navn til Rabekk - Moss Museum og flyttet til Rabekk. I 1994 inneholdt samlingen 1500 protokollførte gjenstander, inkludert innboet på Rabekk. Bportsett fra innboet ble gjenstandene lagret på låven på Rabekk og på flere steder i byen. Moss Ættehistorielag fusjonerte med Moss Historielag i 1889 og overtok driften av museet. Etter hvert ble Rabekk museum avviklet og Moss By- og Industrimuseum ble etablert.


Les mer på museets hjemmeside: Moss by- og industrimuseum

Kilder:EV