Moss jernbanestasjon

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss jernbanestasjon fra 1878, her fotografert en solrik marsdag i 2014. Fotograf: Bjørn Wisth

Jernbanestasjonen i Moss ble bygget i 1878, på en tomt hvor det tidligere var skipsbyggeri. Stasjonsbygningen var tegnet av Peter A. Blix i nygotisk stil av murstein fra Moss Teglverk. Smålensbanen ble bygget i årene 1875-78 og åpnet 2. januar 1879. Da rullet det første ordinære tog fra Christiania inn på Moss stasjon. De første årene gikk det to tog pr dag i hver retning.

Det var en langvarig strid i begynnelsen av 1870-årene om hvor traséen skulle gå. De militære ville ha toglinjen mellom Christiania og Sverige som kortest mulige linje, med sidespor til Moss og Fredrikstad. Næringsinteressene ville ha den langs sjøen hvor de store bedriftene lå, og de vant. Godsbygningen ble oppført i 1953.

Først på 1990-tallet ble det dobbeltspor fra Oslo til Sandbukta i Moss, men det skulle ta 30 år før dobbeltsporet gjennom Moss blir fullført.


Nå reiser over 2000 arbeidspendlere med toget til og fra Oslo hver dag. Stasjonsbygningen er åpen 16 timer i døgnet, har venterom med kiosk, to billettautomater, og toalett med stellerom. Buss og taxi er like ved stasjonen. Det er 400 parkeringsplasser, særlig på sjøsiden, et sykkelhotell med plass til 96 sykler, sykkelstativ og nær forbindelse med Bastøfergene.

Den fremtidige stasjonsbygningen vil bli plassert lengre sør i byen, ved den tidligere søndre jernbaneovergangen.Arbeidene med dobbeltspor i tunnel under Moss ble påbegynt i 2018 og skal være ferdig i 2024. Over hundre husstander og flere næringsdrivende måtte flytte for å gi plass til den nye stasjonen. Planen har medført at over hundre bygninger i Nyuistbyen måtte rives. Se også:

Mer om jernbanestasjonen i Moss finner du på Kulturminnekartet i Østfold: Moss jernbanestasjon

Finn Moss jernbanestasjon og Jernbanegata på kartet: Moss jernbanestasjonEV