Moss kommunestyre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kommunestyret (tidligere bystyret) i Moss har 49 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år (2007, 2011, 2015, 2019). Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets (MKEiendom), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg og til styrer for kommunale bedrifter.

Kommunestyrets møter ledes av ordføreren, som fra 2011-17 var Tage Pettersen (se Pettersen, Tage fra Høyre. Da Pettersen ble stortingsrepresentant, valgte bystyret Hanne Tollerud fra Arbeiderpartiet til ordfører for resten av valgperioden (2015-19). Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena.

Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020.

Under kommunestyret er det Formannskapet og seks politiske hovedutvalg:

Hovedutvalg for natur, landbruk og miljø

Hovedutvalg for utdanning, idrett og kultur

Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring

Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk

Hovedutvalg for helse og mestring

Hovedutvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering


Valgte representanter for Moss kommunestyre i perioden 2023-2027:

Representant Parti
Simen Nord Høyre
Lars Thomas Paulshus Høyre
Per Brynildsen Høyre
Gretha Kant Høyre
Sissel Rundblad Høyre
Anne Bramo Høyre
Per Christian Saastad Høyre
Jørn Roald Wille Høyre
Bjørn Mikarlsen Høyre
Astrid Nielsen Eliassen Høyre
Jorunn Karlsen Wiborg Høyre
Hermine Hansteen Høyre
Karl Fredrik Johnsen Høyre
Hanne Kristin Tollerud Arbeiderpartiet
Shakeel Rehman Arbeiderpartiet
Irene Hetmann Landgren Arbeiderpartiet
Mette-Gro Karlsen Arbeiderpartiet
Christian Larsen Arbeiderpartiet
Stein Borvik Arbeiderpartiet
Abdala Ali Arbeiderpartiet
Tomas Colin Archer Arbeiderpartiet
Hanne Luthen Arbeiderpartiet
Ümmü Aylin Cukurova Arbeiderpartiet
Erik Krogsvold Arbeiderpartiet
Madeleine Mellum Arbeiderpartiet
Michael Torp Fremskrittspartiet
Niklas Memic-Eriksen Fremskrittspartiet
Ole Martin Johansen Fremskrittspartiet
Line Rolfsøn Jacobsen Fremskrittspartiet
Lillian Eriksen Fremskrittspartiet
Steinar Sigve Hage Fremskrittspartiet
Erlend Wiborg Fremskrittspartiet
Arild Svenson Ny Kurs
Ingeborg Anette Mjelde Ny Kurs
Christian Sandvik Clasén Ny Kurs
Barham Azadi Sosialistisk Venstreparti
Mah-Noor Baig Sosialistisk Venstreparti
Nina Wagner Sosialistisk Venstreparti
Remi Alexander Sølvberg Rødt
Ann May Noomi Martinsen Rødt
Elin Soelberg Sæter Rødt
Aleksander Hausmann Venstre
Zhuo Ann Rye Venstre
Benedicte Lund MDG
David Medeiro Danielsen MDG
Finn Alexander Jensen Kristelig Folkeparti
Svein Kenneth Stensrud Industri- og næringspartiet
Bjørge Marckus Huth Senterpartiet
Halvard Sand PensjonistpartietKilder:

  • Fakta om Moss 2008-2010
  • Moss kommunes hjemmeside
  • Moss AvisArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Fredrik Chr Bolin (FCB)