MKEiendom

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

MKEiendom har kontorer i Verftsgata i Moss. MKEiendom ivaretar Moss kommunes interesser innenfor eiendom som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av Moss kommunes virksomheter. MKEiendom har ansvaret for å vedlikeholde kommunens bygninger og boliger. Selskapet forvalter og leier ut kommunens bygninger og boliger, men også leier lokaler til kommunalt bruk. MK Eiendom forvalter kommunens festetomter, utvikler den kommunale eiendomsmassen og står for salg av kommunal eiendom. byggherreoppgaver ved nybygg og rehabilitering/ombygging. MKEiendom har en varslingsordning for ansatte og publikum.

Kilde:

  • Moss kommunes hjemmeside

EV