Mosseregionens Næringsutvikling

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Mosseregionens Næringsutvikling (MNU), Strandgata 10 i Moss, eies av Moss Industriforening, og Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Moss Havn og Sparebank 1. Selskapet ble etablert i 2007.

Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens næringsliv. MNU har etablert bedrifts- og bransjenettverk Viken Teknologislynge, Rygge Beredskapssenter og AIM Norge. Noe av det viktigste er også å formidle råd og veiledning til etablerere og ha oversikt over ledige næringsområder i Mosseregionen. Selskapet skal være et bindeledd mellom EU og kommunen og er med i Viken teknologiklynge. Det er også arbeidet med delprosjekter som regionalt NAV-kontor, skattekontor, Barnehuset og det nye fylkesmannsembetet som alle ga god uttelling for Moss.

Etter seks års drift er målet med å skape og bevare 1000 arbeidsplasser i Østfold oppnådd. Med tilskudd på 50 millioner kroner fra EU i 2021 skal MNU lede et europeisk prosjekt som skaper arbeidsplasser og gir økonomisk vekst også gjennom det grønne skiftet. Ett av målene var at Moss Havn skulle bli et pilotprosjekt som klimanøytral havn. Det ålet ble oppnådd i 2021. I 2022 lanserte MNU en etableringstjeneste for gründere. Spesielt vil MNUs lokalkunnskap om nettverk, industri og finansielle aktører komme gründere til gode. Målet er å skaffe nye arbeidsplasser til Mosseregonen.

MNU har også ansvaret for å bygge bedriftsnettverk i hele Østfold.


Kilder:

  • Mosseregionens Næringsutviklings hjemmeside
  • Moss AvisEV