Norsk Spesialolje A/S

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Norsk Spesialolje A/S (NSO), Årvollskogen 69. Bedriften ble stiftet i 1986 med formål å motta oljeholdig avfall på Kambo i Moss hvor den ble omdannet til fyringsolje for bedrifter med egen avtale med Statens forurensningstilsyn. Bedriftens utslipp lå 140 meter ute i sjøen og på 40 meters dyp. Sommeren 2019 flyttet behandlingen av spillolje til Bamble i Telemark, mens administrasjonen og et lite mottak er etablert på Årvoll industriområde i Rygge. På Årvoll kan 13 mindre oljetanker ta imot spilloljen før den sendes videre til behandling i Bamble. Det blir også De enorme oljetankene på Kambo står der fortsatt i 2022. Norsk Spesialolje har Norges største behandlingsanlegg for spillolje. Etter behandlingen benyttes spilloljen som erstatning for tung fyringsolje i større industribedrifter eller som råstoff i re-raffineringsanlegg. I et re-raffineringsanlegg renses den brukte smøreoljen og en produserer baseolje som kan benyttes i ny smøreoljeproduksjon

NSO er Norges største behandlingsanlegg for spillolje. Etter behandlingen kan spilloljen erstatte tung fyringsolje i større industribedrifter, eller brukes som råstoff ved produksjon av ny smøreolje. Norsk Spesialolje har spesialisert seg på å behandle oljeforurenset vann. Mye av vannet som behandles kommer fra spilloljen som samles inn, men bedriften mottar og behandler også betydelige mengder vann som kommer fra industri, båter og andre kilder.

Portene på Kambo ble stengt i 2019. På det 77 mål store eiendommen på Kambo oppføres det i 2022 98 boliger i blokker og rekkehus.Kilder:

  • Torbjørn Skarebø, NSO
  • Bedriftens hjemmeside
  • Rådgiver Mariann Dahlseth i Moss kommune til Moss Avis
  • "Moss Industriforening gjennom 50 år"

EV