Pikeskolen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Pikeskolen ligger i Vogtsgate ved siden av den gamle brannstasjon. (2019) Foto JK.

Pikeskole-bygningen i Moss ligger i Vogts gate 13. Den ble bygget i nygotisk stil, ble åpnet i 1889 og var en gave fra Moss Sparebank. Skolen var opprinnelig en privat middelskole for bedrestilte piker, det var 112 elever, syv lærerinner og to timelærere ved starten i 1889. I første etasje var det fire klasserom og gymnastikksal, og i annen etasje tre klasserom og «familieleilighet». I loftsetasjen var det tegnesal og to mindre rom. I kjelleretasjen var det sju rom.

Etter 8 års virksomhet ble pikene (fra skoleåret 1897-1898) inkludert som elever i byens Høiere almenskole, (nå Kirkeparken videregående skole), og bestyrerinnen på Pikeskolen siden starten i 1889, frøken Charlotte Dahl, fulgte sine elever og ble ansatt som Inspectrice på skolen ved Kirkeparken til hun gikk av i 1913.

Skolebygningen ble overtatt av Skarmyra skole i 1898, og en del av første etasje nærmest brannvakta ble senere leilighet for skolens vaktmester. Bystyret har også brukt bygningen som møtesal. I 1950-årene var det undervisning i heimstell der for alle 7. klassejentene i Moss kommune. Senere ble bygningen brukt av skoleadministrasjonen i Moss.

De siste årene kunne kunstnere bruke lokalene. Men i 2015 startet et omfattende arbeide med å rehabilitere bygningen totalt og omgjøre den til leiligheter. Ombyggingen var ferdig i 2017, og de første beboerne kunne flytte inn.

Byggeskikkprisen for 2017 ble 02.02.18 tildelt Betongbygg ved Jan Arne Kristiansen for den vellykkede ombyggingen / restaureringen av Pikeskolen. Huset var en pen murbygning i 2 etasjer.


Kilde:

  • Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
  • J.R Schreiner: Bidrag til Moss bys historie
  • Haakon Hattevig: Pikeskolen for «de bedrestilte» i Byavisa Moss 12.02.14.
  • Moss Avis 03.02.18EL og JL