Ragnsells

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

RagnSells, ligger i Industriveien 24 i Moss. Ragn-Sells kom til Moss i 1989. Anlegget på Solgård ble etablert i 2000 og overtok innsamlingen av papir, glass og restavfall fra husholdningene i Moss kommune i 2009. Kontrakten med Movar er på fem år med opsjon på forlengelse i to år, og inkluderer hytterenovasjon i sommermånedene.

Starten på det som i dag er Ragn-Sells kan spores tilbake til 1881, da Amandus Zakarias Leonard Sellberg startet "Sellbergs häståkeri" i Stockholm. I 1928 startet Amandus og Julias sønn, Ragnar Sellberg, innsamling av avfall, en virksomhet som familien Sellberg utviklet gjennom generasjoner. Da Ragnar leverte melk hos kundene i byen, tilbød han seg å ta med seg avfallet tilbake til gården. En ekstra service som kundene satt pris på, og en selvfølgelighet for en jordbruker med kretsløpstanker i blodet. For Ragnar var det enkelt, han komposterte.

Den norske virksomheten startet i 1989, med etableringen av Norsk Renovasjon AS i Oslo. I 1992 overtok Ragn-Sells samtlige aksjer i Norsk Renovasjon AS. Selskapet skiftet navn og omprofilerte til Ragn-Sells AS. I 1994 overtok Ragn-Sells aksjene i Reductor Gjenvinning AS, og hele Oslo virksomheten med hovedkontor ble samlet på Lørenskog. Siden etableringen i Norge i 1989 har Ragn-Sells fått avdelinger i en rekker byer, deriblant Moss.

Ragn-Sells-konsernet eies fortsatt av familien Sellberg, og har i dag virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen. Konsernet omsetter for 4,5 milliarder kroner årlig, og har totalt ca. 2500 ansatte. I Norge sysselsetter Ragn-Sells 250 personer på de 17 avdelingene rundt om i landet og omsetter for ca. 860 millioner kroner.

Kilde:

  • Bedriftens hjemmeside

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)