Rambergbukta naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rabergbukta på vestsiden av Jeløya. (2017) Foto JK

Rambergbukta naturreservat ligger midt på vestsiden av Jeløy og ble i 1992 sikret som våtmarksområde, fordi det er et av de viktigste våtmarksområdene i Østfold, med et yrende fugleliv. Her er det raste- beite- og overvintringsområde for våtmarksfugler, og hekkeområdet for flere spurvearter. Det meste av arealet er vann, men den lille holmen Flantorsk inngår. Totalt areal er ca. 370 dekar.

Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt, marint gruntområde med vegetasjon og fugleliv som er naturlig knyttet til området.

I reservatet ligger en artsrik strandeng. På strandengen finns det blant annet dvergtusengylden, gåsemure og jordbærkløver. I tiden 15. mars - 31. mai og 1. august - 30. september er all ferdsel forbudt i grundtområdene i buktene og på Flantorsk. Utenom fredningstiden kam man gå fra Rambergbukta til Flantorsk via en såkalt tombolo, en sti som fremkommer ved lavt vann.


Kilder:
EL