Rambergbukta naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rabergbukta på vestsiden av Jeløya. (2017) Foto JK

Rambergbukta naturreservat ligger midt på vestsiden av Jeløy og ble i 1992 sikret som våtmarksområde, fordi det er et av de viktigste våtmarksområdene i Østfold, med et yrende fugleliv. Det meste av arealet er vann, men den lille holmen Flantorsk inngår. Totalt areal er ca. 370 dekar.

Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt, marint gruntområde med vegetasjon og fugleliv som er naturlig knyttet til området.

I reservatet ligger en artsrik strandeng. På strandengen finns det blant annet dvergtusengylden, gåsemure og jordbærkløver. I tiden 15. mars til 31. mai og 1. august til 30. september er all ferdsel forbudt i gruntområdene i buktene og på Flantorsk.


Kilder:
Artikkelen er skrevet av: Egil Lund (EL)